Produkcja wyraźnie nam spadła

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Produkcja przemysłowa w lipcu w dół

Produkcja w polskim przemyśle w lipcu spadła o 4,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem - podał Główny Urząd Statystyczny. To dane słabsze niż oczekiwali analitycy, którzy prognozowali spadek produkcji o 3,2 proc.

Według wstępnych danych podanych przez GUS, produkcja przemysłowa w lipcu była niższa także w porównaniu z czerwcem (o 2,8 proc.).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja przemysłowa ukształtowała się na poziomie o 5,3 proc. niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,0 proc. niższym w porównaniu z czerwcem br. - podał GUS.

W stosunku do lipca ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 23 (spośród 34) działach przemysłu. Szczególnie głębokie spadki nastąpiły m.in. w produkcji metali – o 23,8 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 20,7 proc., w produkcji pojazdów samochodowych przyczep i naczep – o 18 proc., maszyn i urządzeń – o 15,1 proc. Spadła też produkcja wyrobów z metali – o 8,2 proc. oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 5,9 proc.

Więcej komputerów

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku, wystąpił w 11 działach m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 36,5 proc., wyrobów farmaceutycznych – o 30,1 proc., napojów – o 16,2 proc., urządzeń elektrycznych – o 15 proc..

W okresie styczeń-lipiec 2009 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 7,6 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Źródło: TVN CNBC Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN24