Polskie PKB będzie tylko rosnąć

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Polskie PKB w górę

Kolejne dobre prognozy dla polskiej gospodarki. Według Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) PKB naszego kraju wzrośnie w tym roku o 1 proc. W 2010 będzie jeszcze lepiej - według prognozy urośniemy aż o 3 proc.

"Jak dotąd, polska gospodarka uniknęła recesji, określonej jako kwartalny spadek PKB w dwóch kolejnych kwartałach roku; po stagnacji w IV kw. 2008 r., PKB po korekcie sezonowej wzrósł o 0,3 proc. i 0,5 proc. kw/kw odpowiednio w I i II kwartale 2009 roku" - napisało CASE w komunikacie.

Popyt spada

Gospodarka światowa odbija od dna, prym wiodą Chiny i Azja Pd. - Wsch. Eliminacja nadmiernych zapasów zakończyła się także w Polsce; ożywienie jest obecnie oparte o ich odbudowę

Jednak analitycy Centrum zwracają uwagę, że nadal obniża się popyt krajowy. "Nastąpiła więc recesja popytu krajowego, podobnie jak podczas stagnacji lat 2001-2002. I tak jak wtedy, PKB był na plusie dzięki znaczącej poprawie eksportu netto. Tym razem nastąpił znacznie większy spadek importu niż eksportu w związku z dużą deprecjacją złotego. To ona stała się buforem wzrostu gospodarczego zamiast popytu krajowego jak oczekiwano" - czytamy dalej.

CASE podkreśla przy tym, że krótkookresowe perspektywy w Polsce polepszyły się po raz pierwszy od roku: "Gospodarka światowa odbija od dna, prym wiodą Chiny i Azja Pd. - Wsch. Eliminacja nadmiernych zapasów zakończyła się także w Polsce; ożywienie jest obecnie oparte o ich odbudowę".

CASE prognozuje, że eksport spadnie o 20,3 proc. w III kw. i wzrośnie o 3,0 proc. w IV kw. tego roku, co da spadek w całym roku na poziomie 16,3 proc. (wobec oczekiwanego wzrostu o 11,5 proc. w 2010 r.). Import odnotuje spadek o 25,7 proc. w III kw. i o 1,8 proc. w IV kw., co będzie oznaczać spadek w całym 2009 r. o 22,6 proc. (wobec oczekiwanych w przyszłym roku 9,9 proc. wzrostu).

Polska zieloną wyspą

Pod koniec sierpnia analitycy resortu gospodarki prognozowali, że dynamika wzrostu gospodarczego w Polsce nie spadnie w następnych kwartałach poniżej 1 proc. Ich zdaniem może się do tego przyczynić rosnąca konsumpcja gospodarstw domowych oraz zahamowanie negatywnego trendu spadku inwestycji.

28 sierpnia GUS podał, że PKB wzrósł w drugim kwartale br. o 1,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. Według ekspertów MG, wynik ten świadczy o silnej odporności Polski na skutki światowego kryzysu i jest zbliżony do prognoz ministerstwa.

Źródło: bankier.pl, TVN24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24