"Polska jest zapóźnionym i brudnym krajem”. Toczy się gra o globalną dominację technologiczną

Aktualizacja:
[object Object]
Ekspert: bez weta ws. emisji CO2 przemysł brudny wyjdzie z UE TVN24 BiS
wideo 2/4

Do tej pory Polska odgrywała rolę złego policjanta blokując przyjmowanie ambitnych celów polityki klimatyczno-energetycznej. Już trzy razy zawetowała unijne cele dotyczące ochrony klimatu, a inne kraje, w dużej mierze z tzw. nowych krajów UE chowały się za naszymi plecami. Tym razem może być inaczej. Powstała koalicja państw, które domagają się rekompensat potencjalnych strat. Ale może się okazać, że więcej na tym stracą, niż zyskają.

– Poszczególne unijne kraje specjalizują się w rozwijaniu rożnych technologii, zazwyczaj zbieżnych z krajowymi strategiami energetycznymi. Powstają inteligentne specjalności: w stawianiu elektrowni wiatrowych przodują Niemcy, Dania i Hiszpania. W fotowoltaice znów Niemcy, ale i Francja oraz Włochy. Kolektory słoneczne to domena Niemców, Francuzów Hiszpanów i Włochów. Technologia konwersji biomasy została opanowana przez Finlandię, Szwecję, Austrię i Włochy, natomiast biogazu przez kraje skandynawskie i Niemcy. Z kolei geotermię wykorzystują z powodzeniem głównie Włochy oraz Niemcy – mówi tvn24bis.pl Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytut Energetyki Odnawialnej.

Jakie cele?

To pokazuje, jakiego rozkładu sił należy spodziewać się podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Przez dwa dni przywódcy krajów europejskich będą uzgadniać nowe cele polityki energetyczno-klimatycznej, które będą obowiązywały po 2020 roku.

To, że Polski brakuje w gronie liderów, nie oznacza, że nie uszczknie smakowitego kawałka z tego zielonego tortu.

- Do tej pory jedyny znaczący sukces technologiczny w Polsce, to technologia kolektorów słonecznych. Wiele obszarów technologicznych ma w UE już swoich liderów, ale aktywne włączenie się Polski w politykę klimatyczną UE pozwoliłoby na produkcję znaczących komponentów i uzyskanie pozycji lidera w innych mikroinstalacjach OZE i w nowym obszarze polityki klimatycznej non-ETS (kotły na biomasę, mikrowiatraki, pompy ciepła, mikrobiogazownie, magazyny ciepła, ICT itp.). W tych obszarach mamy potencjał przemysłowy, a nie mamy jedynie rynku krajowego i dłuższej perspektywy inwestycyjnej – uważa Grzegorz Wiśniewski.

Wydaje się jednak, że polski rząd nie wierzy w te możliwości i koncentruje się na stratach, które może ponieść sektor węglowy, który i tak musi przejść gruntowną modernizację – wymuszoną przez unijne cele, czy bez nich. Średni wiek bloku energetycznego to 40 lat, a tylko 10 proc. ma mniej niż 10 lat.

- Mój rząd nie zgodzi się na zapisy oznaczające dodatkowe koszty dla naszej gospodarki oraz wyższe ceny energii dla konsumentów - mówiła nowa polska premier Ewa Kopacz podczas expose. W ten sposób dystansowała się od unijnej polityki klimatycznej. Zapewniała, że Polska twardo będzie prezentować swoje stanowisko w kwestii redukcji emisji CO2 w UE i nie wykluczyła weta. I to słowo przez ostatnie tygodnie jest wymieniane przez wiele grup interesów.

Minister spraw europejskich Rafał Trzaskowski wyliczył, że "gdyby się zgodzić na bardziej ambitne cele, cena energii poszłaby w górę o 80 proc.". Dlatego władze Polski starają się o zapisy, dzięki którym nowe unijne założenia nie przełożyłyby się na wzrost cen prądu w kraju.

Drugi pakiet klimatyczny

Projekt porozumienia na unijny szczyt zakłada 40-procentowy cel zmniejszenia emisji CO2 do 2030 roku (w stosunku do emisji z 1990 roku), udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) na poziomie 27 proc. i ograniczenie zużycia energii o 30 proc.

Komisja Europejska zaproponowała, by tylko cel dotyczący CO2 był prawnie wiążący, a ten związany z OZE nie. Trwa debata, jak należy postąpić w przypadku celu w zakresie efektywności energetycznej.

Porozumienie obowiązujące od z 2008 roku do 2020 r. tzw. Pakiet 3x20 zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. przy jednoczesnym wzroście efektywności energetycznej o 20 proc. oraz udziale odnawialnych źródeł energii w produkcji energii na poziomie 20 proc.

Wśród propozycji zostało zwartych wiele szczegółów i o to może rozbić się szczyt. Rosną też obawy przed tym, że ostateczny tekst konkluzji będzie „rozwodniony”.

Jeden z ambasadorów cytowanych przez Financial Times stwierdził, że będzie to najtrudniejszy szczyt od czasu spotkania w związku z kryzysem w strefie euro. "Obie strony są w swoich okopach, ostrzeliwują siebie" – powiedział.

Co zrobimy?

Wśród krajów starej 15-stki i tych, które dołączyły do UE w ciągu ostatnich 10 lat widać rozdźwięk w podejściu do inwestowania w nowoczesne technologie i w konstruowaniu swojego miksu energetycznego.

– W UE nowoczesne technologie są konsekwentnie wdrażane od lat, od czasu przyjęcia pierwszego pakietu klimatycznego w 2007. Polska zamiast skrócić dystans do UE i inwestować w nowe technologie, stała się krajem jeszcze bardziej zacofanym technologicznie – twierdzi Grzegorz Wiśniewski.

W ostatnich pięciu latach obowiązywania pierwszego pakietu klimatycznego koszt produkcji energii elektrycznej z nowobudowanych elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych spadł o 60 proc.

– Nie spadł tylko w Polsce, bo nie wdrożyliśmy stosownej dyrektywy o OZE (ustawa ją implementująca powstaje już od 4 lat), kontynuowaliśmy system wsparcia, który doprowadził do monopolu koncernów węglowych także na rynku OZE – tłumaczy prezes IEO. - Jesteśmy ciągle zapóźnionym technologicznie i „brudnym krajem”, mamy więc przestrzeń do rozwoju OZE i inwestowania w efektywność energetyczną oraz modernizację gospodarki.

Jednak zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego podczas szczytu klimatycznego nie liczy się rachunek ekonomiczny, ale doraźne polityczne interesy. Stąd zawarcie drugiego pakietu klimatycznego stoi pod dużym znakiem zapytania.

Redukcja tak, ale elastyczna

Pod koniec września ministrowie środowiska państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii przyjęli wspólne stanowisko w sprawie m.in. ochrony klimatu.

– Zgodziliśmy się, że konieczna jest redukcja CO2, jednak zarówno polityka klimatyczna Unii Europejskiej, jak i porozumienie globalne powinny uwzględniać specyfikę i możliwości poszczególnych gospodarek. Państwa powinny mieć możliwość elastycznego dobierania instrumentów dla spełnienia celu głównego, czyli redukcji CO2, dbając jednocześnie o zachowanie konkurencyjności gospodarek i stabilność cen energii – oświadczył po spotkaniu Marcin Korolec, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej.

Tym samym obok Polski w szeregu przeciwników zaostrzania polityki klimatycznej stanęły Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria i Rumunia. FT donosi, że do tej koalicji należy dodać też Litwę i Łotwę. Wg gazety przedstawiciele wymienionych krajów odbywali regularne konferencje wideo w tej sprawie. Polska prawie 90 proc. energii produkuje z tzw. brudnych źródeł, czyli z węgla.

Część z zakładów musi w najbliższych latach zamknięta lub gruntownie zmodernizowana, ale Warszawa twierdzi, że pochłonie to ogromne środki. Podobny opór słychać ze strony pozostałych krajów. Obawy przed wzrostami cen energii, ucieczką przemysłu poza granice UE, gdzie produkcja ma być tańsza, sprawiają, że te domagają się pieniędzy na inwestycje w nowe moce i rekompensat potencjalnych strat.

EurActiv informuje, że te obawy popychają kraje Grupy Wyszehradzkiej do mniej ambitnego celu redukcji emisji CO2 o 25 proc., podczas gdy np. Szwecja prowadzi kampanię na rzecz wyższego celu 50 proc. Francja i Niemcy uzgodniły cel "na minimum 40 proc.". Obok dwóch ostatnich krajów również Wielka Brytania chce zaprezentować ambitne cele na światowy szczyt klimatyczny, który odbędzie się w Paryżu w 2015 r.

Choć, jak zwraca uwagę Greenpeace, premier David Cameron w przypadku redukcji emisji może stawiać wysokie cele, ale prawdopodobnie będzie przeciwny przyjęciu podobnej polityki w zakresie OZE i efektywności energetycznej.

Zdaniem FT decydujące będzie stanowisko Niemiec. „Jeśli będzie im zależeć na porozumieniu, są w stanie poprzeć Polskę i złamać opór pozostałych bogatych krajów UE - Holandii czy państw skandynawskich” – czytamy na łamach gazety.

Przykłady

Z jednej strony Niemcy przeprowadzają Energiewende, czyli transformację energetyczną, która zakłada uzyskanie 80 proc. udziału OZE do 2050 roku (udział odnawialnych źródeł energii wzrósł z około 5 proc. w 1999 roku do 22,9 proc. w 2012 r.). A jednocześnie następuje tam odradzanie się energetyki węglowej. Import tego surowca z USA od 2008 r. podwoił się. W 2013 r. na liście największych importerów węgla energetycznego z USA, Niemcy były na piątym miejscu, zaraz za Wielką Brytanią, Holandią, Koreą Południową i Włochami. Węgiel stanowi ok. 45 proc. niemieckiego miksu energetycznego. Być może dzięki temu, można spodziewać się wyważonego głosu Niemiec w sprawie energetycznej unijnej polityki.

Z kolei Francja, w której działa aż 58 reaktorów, trzy czwarte energii produkuje z atomu i dlatego emisje jej sektora energetycznego są niewielkie. Jednak niedawna decyzja rządu francuskiego mówi o zwiększeniu udział OZE we miksie energetycznym do poziomu 32 proc. w 2030 roku, całkowitym zatrzymaniu inwestycji jądrowych i spadku ich udziału z obecnych 75 proc. do 50 proc. już w 2030 roku przez jednoczesnej, prawnie obowiązującej decyzji o redukcji emisji CO2 o 40 proc. w tym samym okresie.

- Można stawiać różne zarzuty Francuzom, ale trudno powiedzieć, że nie znają się na energetyce jądrowej i kosztach energii z atomu – podkreśla prezes IEO. I dodaje, że drugi pakiet klimatyczno-energetyczny 2020-2030 ma umożliwić kolejny skok technologiczny. Pod ten skok już teraz przygotowywane są w ramach wspólnego przedsięwzięcia niemiecko- francuskiego plany uruchomienia w latach 2015-2016 wielkoskalowej produkcji innowacyjnej w skali światowej technologii fotowoltaicznej o kosztach znacząco poniżej 0,3 euro za 1 kilowat energii.

Z kolei Dania wprowadziła przepisy uniemożliwiajcie wydanie pozwolenia budowlanego na budowę domu, jeżeli do jego ogrzewania użyty byłby węgiel, olej czy gaz (dopuszczone są tylko mikroinstalacje OZE i zabiegi na rzecz energooszczędności).

Brytyjczycy natomiast zamierzają gruntownie zreformować rynek: będą budować nowe elektrownie atomowe, farmy wiatrowe na morzu oraz instalacje CCS. Obecnie główne źródła produkcji energii elektrycznej na wyspach to gaz, węgiel i atom.

- Nawet zachowawcze Czechy są znacznie bardziej otwarte na zmiany, niż Polska. W okresie 2010 -2040 zamierzają zredukować udział węgla z 57 proc. do 18 proc. , stopniowo zamykając w tym czasie kopalnie węgla (w 2040 roku ma działaś jeszcze tylko jedna, ostania kopalnia węgla brunatnego) i zakończyć inwestycje jądrowe zaraz po 2020 roku – informuje prezes IEO.

Czy zatem nadchodzący szczyt klimatyczny skazany jest na niepowodzenie i użycie straszaka w postaci weta? Obserwatorzy uważają, że dojdzie do wyznaczenia celu redukcji CO2 na poziomie 40 proc., ale pod warunkiem, że Polska i słabiej rozwinięte kraje, które stoją przed wyzwaniem zmodernizowania swojej energetyki (z której pochodzi ok. 80 procent emisji CO2 w Europie), otrzymają rekompensaty uwzględniające „uczciwość i solidarność”.

Projekt porozumienia przygotowany na szczyt przewiduje m.in., że 10 proc. pozwoleń na emisje zostanie przekazane państwom członkowskim, których PKB na głowę nie przekracza 90 proc. średniej UE (rok referencyjny to w tym przypadku to 2013). Dodatkowo utworzenie specjalnej rezerwy wynoszącej 1 lub 2 proc. pozwoleń (decyzja nie została jeszcze podjęta) dla krajów, których PKB na głowę jest niższe niż 60 proc. średniej UE.

- Gra toczy się o dominację na globalnym rynku technologii. Europa konkuruje jakością i innowacyjnością, ale po piętach depczą nam USA i Chiny. Europa nie może się zatrzymać, bo budowany konsekwentnie przez wiele lat rynek zostanie przejęty przez Chiny, Indie, USA – przypomina Grzegorz Wiśniewski.

Unia walczy o klimat. Co zakłada jej polityka?
Unia walczy o klimat. Co zakłada jej polityka? TVN24 BiS

Autor: Katarzyna Hejna-Modi / Źródło: tvn24bis.pl, Financial Times, PAP

Źródło zdjęcia głównego: The Council of the European Union

Pozostałe wiadomości

Liderem podwyżek, jeśli chodzi o ceny mieszkań, została Łódź. - W lutym za metr kwadratowy w tym mieście trzeba było zapłacić średnio ponad 11 tysięcy złotych - wynika z raportu BIG DATA RynekPierwotny.pl. Mieszkania zdrożały też w Krakowie - do 16 tysięcy złotych oraz w Trójmieście - do 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy.

Jest nowy lider podwyżek na rynku mieszkań

Jest nowy lider podwyżek na rynku mieszkań

Źródło:
PAP

Nie sądzę, aby te wielkości były rzeczywistymi wielkościami - tak Maciej Bando, wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, odpowiedział na pytanie, czy możliwy jest wzrost rachunków za prąd o 80 procent. Dodał, że "mrożenie cen jest sztucznym wytworem, który nic dobrego dla rynku nie robi". - Jeżeli mamy je odmrozić, to tylko teraz - zaznaczył.

Rachunki za prąd wzrosną o 80 procent? Odpowiedź wiceministra

Rachunki za prąd wzrosną o 80 procent? Odpowiedź wiceministra

Źródło:
tvn24.pl

W postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym wyboru 9 członków zarządu Orlenu wpłynęło 260 zgłoszeń kandydatów i kandydatek - podał Orlen na swojej stronie internetowej. Zgłoszenia będą teraz analizowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń rady nadzorczej spółki. 

Ponad 250 chętnych do zarządu Orlenu

Ponad 250 chętnych do zarządu Orlenu

Źródło:
PAP

Z deklaracji pana premiera wynika, że Sejm ma uchwalać, postulować embargo na produkty żywnościowe rolno-spożywcze z Rosji i Białorusi. Uważam to za strzał w dziesiątkę - oceniła na antenie TVN24 Monika Piątkowska, prezeska Izby Zbożowo-Paszowej. - Nie może być tak, że rozmawiamy o zamknięciu granicy polsko-ukraińskiej, a do Unii Europejskiej wjeżdżają produkty rolno-żywnościowe z Rosji czy Białorusi - podkreśliła.

O pomyśle premiera. "Uważam to za strzał w dziesiątkę"

O pomyśle premiera. "Uważam to za strzał w dziesiątkę"

Źródło:
tvn24.pl

Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku Ministerstwo Aktywów Państwowych, zarządzane wówczas przez Jacka Sasina, zamówiło w mediach publicznych produkcję i emisję spotów z udziałem ministra - podała "Wirtualna Polska". Koszt? Ponad milion złotych.

WP: Ponad milion złotych na spoty Sasina

WP: Ponad milion złotych na spoty Sasina

Źródło:
"Wirtualna Polska"

W sobotę klienci Banku Pekao mieli problemy z płatnościami kartą oraz Blikiem. "Informujemy, że wszystkie usługi działają poprawnie. Przepraszamy za utrudnienia. - napisali po godzinie 14.00 przedstawiciele banku w mediach społecznościowych.

Awaria w dużym banku usunięta. "Wszystkie usługi działają poprawnie"

Awaria w dużym banku usunięta. "Wszystkie usługi działają poprawnie"

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

Trafiają do nas studenci, którym wydawało się, że wiedzą, co chcą w życiu robić. Jednak jak stykają się z praktyką, to okazuje się, że zmieniają kierunek studiów. Kładą większą uwagę na te obszary, których do tej pory nie dostrzegali - podkreślił w TVN24 Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu. Program Kariera to blisko 120 staży w ponad 50 firmach w 14 miastach z wynagrodzeniem od 4500 złotych do 7500 złotych za miesiąc. Aplikacje można składać od 1 marca.

"Kompilacja tych wszystkich doświadczeń powoduje, że mamy sukces, albo go nie mamy"

"Kompilacja tych wszystkich doświadczeń powoduje, że mamy sukces, albo go nie mamy"

Źródło:
tvn24.pl

Zmiana czasu zimowego na letni ma miejsce w ostatnią niedzielę marca. Wtedy to przestawiamy wskazówki zegarów z 2.00 na 3.00. Tego dnia będziemy spali o godzinę krócej. W 2024 roku zmiana na czas letni przypada na 31 marca. 

Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawiamy zegarki?

Źródło:
tvn24.pl

Przemysław Gacek z Grupy Pracuj został zwycięzcą 21. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku 2023. Gacek będzie reprezentował Polskę podczas międzynarodowego finału konkursu EY World Entrepreneur Of The Year 2023 w czerwcu w Monte Carlo. Gala finałowa polskiego konkursu transmitowana była w TVN24 BiS.

Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj, zwycięzcą konkursu EY Przedsiębiorca Roku

Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj, zwycięzcą konkursu EY Przedsiębiorca Roku

Źródło:
tvn24.pl

Wykluczenie z rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa członków partii politycznych oraz osób pełniących funkcje publiczne w ciągu ostatnich pięciu lat zakłada projekt wniesiony do Sejmu przez Polskę 2050.

"Wykluczamy ze składu rad nadzorczych członków partii politycznych". Jest projekt

"Wykluczamy ze składu rad nadzorczych członków partii politycznych". Jest projekt

Źródło:
PAP

W ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia tegorocznej akcji rozliczeń PIT urzędy skarbowe zwróciły podatnikom łącznie ponad 2,8 miliarda złotych tytułem nadpłaconego podatku - przekazał szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Pieniądze trafiają nawet w ciągu jednego dnia. Fiskus wyjaśnia

Pieniądze trafiają nawet w ciągu jednego dnia. Fiskus wyjaśnia

Źródło:
PAP

Będziemy starali się uratować tereny w Jaworznie dla dużej inwestycji, w nowym modelu biznesowym - powiedział w piątek szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Borys Budka, pytany o plany wobec spółki ElectroMobility Poland, pracującej nad projektem samochodu elektrycznego Izera.

"To jedno z wielu kłamstw poprzedniego premiera Mateusza Morawieckiego"

"To jedno z wielu kłamstw poprzedniego premiera Mateusza Morawieckiego"

Źródło:
PAP

Elon Musk pozwał OpenAI, w tym także prezesa spółki Sama Altmana. Najbogatszy człowiek na świecie zarzuca firmie zajmującej się rozwojem sztucznej inteligencji złamanie wcześniej obietnic.

Elon Musk pozywa OpenAI i Sama Altmana

Elon Musk pozywa OpenAI i Sama Altmana

Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Na najbliższym posiedzeniu 5 marca rząd ma zająć się nowym projektem wakacji kredytowych - wynika z zapowiedzi opublikowanych na stronie kancelarii premiera. W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów nie przyjęła projektu w tej sprawie.

Rząd podejmie decyzję w sprawie wakacji kredytowych. Jest data

Rząd podejmie decyzję w sprawie wakacji kredytowych. Jest data

Źródło:
PAP

PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, Velo Bank oraz Bank BPS - to banki, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci muszą przygotować się na utrudnienia. Część osób będzie miała problemy z dostępem do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Oryginalny komunikat do klientów skierował ING Bank Śląski.

"Daaj mi tę noc, tęę jedną noc". Duży bank wysłał wiadomość do klientów

"Daaj mi tę noc, tęę jedną noc". Duży bank wysłał wiadomość do klientów

Źródło:
tvn24.pl

Dofinansowanie do pomp ciepła ma być przyznawane jedynie dla urządzeń z listy zielonych urządzeń i materiałów - wynika z uchwały Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w sprawie zmian w programie Czyste Powietrze.

Kłopoty z produktami z Azji. Ważna zmiana w popularnym programie

Kłopoty z produktami z Azji. Ważna zmiana w popularnym programie

Źródło:
PAP

Stacja TVN24 w lutym była najchętniej oglądanym kanałem w kraju, osiągając 6,96 procent udziału w widowni w grupie ogólnej (widzowie powyżej 4. roku życia) - wynika z danych Nielsen TV Audience Measurement. Konkurencję pozostawiły w tyle także "Fakty" TVN oraz portal tvn24.pl. TVN24 była również najbardziej opiniotwórczym medium w styczniu według rankingu Instytutu Monitorowania Mediów.

Doskonałe wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

Doskonałe wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

Źródło:
tvn24.pl

Koniec tymczasowych kontroli na granicy ze Słowacją. Taką decyzję podjął minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński - przekazał resort w piątkowym komunikacie. Kontrole będą trwały w sobotę do północy.

Zmiany na granicy z sąsiadem. Od niedzieli

Zmiany na granicy z sąsiadem. Od niedzieli

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Linia lotnicza Ryanair poinformowała w piątek, że w najbliższych tygodniach otrzyma mniej samolotów niż planowano. Irlandzki przewoźnik zapowiedział, że w związku z tym będzie musiał zredukować siatkę połączeń w okresie od lipca do września 2024 roku - czytamy w komunikacie. Zapewniono, że zmiany w rozkładzie lotów będą "niewielkie".

Popularny przewoźnik o cięciach w rozkładzie. "Jesteśmy bardzo rozczarowani"

Popularny przewoźnik o cięciach w rozkładzie. "Jesteśmy bardzo rozczarowani"

Źródło:
tvn24.pl

Od 1 marca Artur Dziambor zajmuje stanowisko dyrektora departamentu marketingu i komunikacji oraz rzecznika prasowego Portu Gdańsk - poinformowali redakcję biznesową tvn24.pl przedstawiciele portu. W poprzedniej kadencji Dziambor był posłem Konfederacji, w wyborach parlamentarnych w 2023 roku startował z list Trzeciej Drogi.

Artur Dziambor ma nową pracę

Artur Dziambor ma nową pracę

Źródło:
tvn24.pl

Ministerstwo Przemysłu rozpoczyna działalność. W piątek weszło w życie rozporządzenie w sprawie utworzenia nowego resortu. Szefową ministerstwa, które swoją siedzibę ma w Katowicach, jest Marzena Czarnecka. - Transformacja energetyczna będzie przebiegać od węgla do atomu, dlatego lokalizacja ministerstwa na Śląsku jest najlepsza - podkreśliła minister.

Nowe ministerstwo. Dziś rozpoczyna działalność

Nowe ministerstwo. Dziś rozpoczyna działalność

Źródło:
PAP, tvn24.pl

W czwartek w Lotto padła jedna szóstka. Główna wygrana wynosi ponad 2,6 miliona złotych. Wiemy, w którym mieście wysłano szczęśliwy kupon. Oto wyniki Lotto oraz Lotto Plus z dnia 29 lutego 2024 roku.

Szóstka w Lotto. Wiemy, gdzie padła

Szóstka w Lotto. Wiemy, gdzie padła

Źródło:
tvn24.pl

Powraca pomysł wprowadzenia krótszego tygodnia pracy w Polsce. Lewica zapowiada złożenie projektu ustawy w tej sprawie. Rozwiązanie budzi emocje - pracownicy są pełni nadziei, a pracodawcy pełni wątpliwości. Ci pierwsi liczą wolne dni, drudzy kalkulują koszty. Do sprawy odniosło się również Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Materiał z magazynu "Polska i Świat", przygotowany przez Macieja Zalewskiego.

Krótszy tydzień pracy w Polsce? "Moglibyśmy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu"

Krótszy tydzień pracy w Polsce? "Moglibyśmy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu"

Źródło:
TVN24

Ponad 50 firm w 14 miastach przyjmie studentów i absolwentów do 30. roku życia na blisko 120 staży z wynagrodzeniem od 4500 złotych do 7500 złotych za miesiąc. Aplikacje można składać od 1 marca. O Programie Kariera poinformował organizator – Polska Rada Biznesu.

Nawet 7500 złotych za staż. "Czasy kserowania czy parzenia kawy dawno minęły"

Nawet 7500 złotych za staż. "Czasy kserowania czy parzenia kawy dawno minęły"

Źródło:
PAP

Od piątku 1 marca stanowisko prezesa operatora przesyłowego energii elektrycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych zajmuje Grzegorz Onichimowski - wynika z informacji opublikowanej na stronie spółki.

Zmiany w energetyce. Nowy prezes państwowej spółki

Zmiany w energetyce. Nowy prezes państwowej spółki

Źródło:
PAP

Poprawka do ustawy o zwiększeniu limitu kapitałowego południowokoreańskiego banku eksportowo-importowego (Eximbank), mająca na celu wsparcie kontraktów eksportowych, w tym sprzedaży broni do Polski, została w czwartek przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe Korei Południowej – poinformowała agencja Reutera.

Polska na wielkich zakupach w Korei. Decyzja parlamentu

Polska na wielkich zakupach w Korei. Decyzja parlamentu

Źródło:
PAP

Komisja Europejska (KE) podjęła dwie decyzje w sprawie odblokowania unijnych środków dla Polski. Chodzi o Krajowy Plan Odbudowy (KPO) i fundusze spójności. Do Polski ma trafić łącznie około 600 miliardów złotych.

Potężne pieniądze dla Polski. Jest decyzja

Potężne pieniądze dla Polski. Jest decyzja

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Mamy dobrą wiadomość dla nas wszystkich. To już jest taka kropka postawiona nad i. Jest formalna zgoda z Komisji Europejskiej. Zarówno akceptacja formalna pierwszego wniosku o wypłatę pierwszych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, jak i akceptacja formalna warunku związanego z Kartą Praw Podstawowych - powiedziała w czwartek Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej. Jak dodała, odblokowano w sumie 600 miliardów złotych, "15 tysięcy złotych na każdego mieszkańca Polski".

"15 tysięcy złotych na każdego mieszkańca Polski". Ministra tłumaczy

"15 tysięcy złotych na każdego mieszkańca Polski". Ministra tłumaczy

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Znamy najnowszą listę najbogatszych Polaków. W tegorocznym rankingu jest kilka zaskoczeń - napisał "Forbes". Miesięcznik zaznaczył, że jesteśmy coraz bliżej chwili, gdy całą listę stu najbogatszych Polaków wypełnią wyłącznie miliarderzy. Pozycję lidera w najnowszym zestawieniu utrzymał Michał Sołowow.

Lista najbogatszych Polaków. Imponujący awans do czołówki

Lista najbogatszych Polaków. Imponujący awans do czołówki

Źródło:
"Forbes", tvn24.pl