Płaczą, że nie płacą

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Kasa pracownicza na cenzurowanym

Pracodawcy coraz częściej łamią prawa pracownicze - alarmuje "Gazeta Prawna" powołując się na najnowsze dane Państwowej Agencji Pracy. Najczęstsze wykroczenia dotyczą zalegania z wypłatami.

Do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło w ubiegłym roku o 40 proc. więcej skarg dotyczących łamania przepisów prawa pracy niż rok wcześniej. Najczęściej zgłaszane nieprawidłowości dotyczą wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, których liczba wzrosła o ponad połowę, oraz nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

Nie daj się!

Za naginanie praw pracowników w dużej części odpowiada spowolnienie gospodarcze i gorsza kondycja finansowa firm. Pracownicy nie są jednak bezsilni. Jako słabsza strona stosunku pracy mogą liczyć na pomoc instytucji publicznych, społecznych i pozarządowych. Wystarczy zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy, która może m.in. ukarać nieuczciwego pracodawcę mandatem lub skierować przeciwko niemu sprawę do sądu. - Porady są bezpłatne i udzielane telefonicznie, poprzez korespondencję elektroniczną lub na miejscu, w okręgowych inspektoratach pracy w każdym województwie, a także ich oddziałach w terenie - mówi Tadeusz Zając, główny inspektor pracy.

Pomocy udzielają także związki zawodowe i stowarzyszenia (np. antymobbingowe). Pracownik może też sam dochodzić swoich praw przed sądem pracy.

Źródło: Gazeta Prawna

Źródło zdjęcia głównego: TVN24