PKO BP chce otworzyć bank hipoteczny

Najnowsze

TVN24PKO Bank Hipoteczny zacznie działać na przełomie 2014 i 2015 r.

PKO Bank Polski złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego - poinformował w czwartek w komunikacie PKO BP. Jeżeli KNF się zgodzi, PKO Bank Hipoteczny zacznie działać na przełomie 2014 i 2015 r.

"PKO Bank Hipoteczny prowadzić będzie obsługę sprzedażową i posprzedażową w oparciu o model agencyjny w całej sieci detalicznej PKO Banku Polskiego, a także poprzez jego pośredników lub agentów. Model biznesowy zakłada bliską współpracę obu instytucji na zasadzie outsourcingu niektórych funkcji" - napisano w komunikacie.

Transfer kredytów?

Wstępne założenia przewidują, że udział PKO Banku Hipotecznego w sprzedaży kredytów hipotecznych Grupy PKO wyniesie do 30 proc. Rozważany jest również transfer części obecnych kredytów hipotecznych banku matki do nowej spółki.

- Utworzenie nowego podmiotu w Grupie PKO to nie tylko element realizacji strategii na lata 2013-15, która zakłada porządkowanie aktywów, wykorzystanie synergii oraz stworzenie fabryk produktowych, wspieranych przez Bank pod względem operacyjnym, kapitałowym oraz dystrybucyjnym. To także ważna inicjatywa w kierunku stabilizacji sektora bankowego poprzez zmniejszenie ryzyka luki płynnościowej, która może przyczynić się także do korzystnego dla gospodarki zwiększenia dynamiki akcji kredytowej – powiedział cytowany w komunikacie prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło.

Ruszy emisja listów zastawnych

PKO Bank Hipoteczny ma być finansowany przede wszystkim z emisji listów zastawnych dla inwestorów instytucjonalnych, w pierwszej kolejności na rynku polskim. Pierwsza emisja mogłaby nastąpić w 2015 roku.

- PKO Bank Hipoteczny zwiększy bezpieczeństwo Grupy Kapitałowej poprzez wyeliminowanie niedopasowania zapadalności terminów kredytów i wymagalności depozytów oraz stworzy możliwość dywersyfikacji długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych po kosztach niższych od kosztów obligacji niezabezpieczonych - zaznaczył szef projektu PKO Banku Hipotecznego Rafał Kozłowski.

Siedzibą PKO Banku Hipotecznego będzie Gdynia.

Autor: //gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24