Koniec z łączeniem stanowisk na kolei

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN24Siedziba PKP S.A. w Warszawie

Członkowie zarządu i rady nadzorczej zarządzającej infrastrukturą kolejową spółki PKP Polskie Linie Kolejowe nie będą mogli pracować równocześnie w PKP S.A. albo u przewoźników kolejowych - takie rozwiązanie zaproponował we wtorek rząd.

Rada Ministrów przyjęła zawierający taki przepis projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Chodzi o wzmocnienie niezależności PKP PLK od przewoźników kolejowych, a także spółki-matki Grupy PKP, czyli PKP S.A. "Nowe przepisy tworzą gwarancje, że władze PKP PLK będą podejmować decyzje dotyczące określania i pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej oraz udostępniania tej infrastruktury przewoźnikom w sposób bezstronny i nie dyskryminujący żadnego z nich" - podało CIR.

Zakaz dotyczy członków zarządu i rady nadzorczej PKP PLK, a także kierowników i zastępców kierowników w komórkach tej spółki zajmujących się przydzielaniem tras pociągów i pobieraniem opłat od przewoźników. Zakaz ten ma obowiązywać również przez 24 miesiące od zakończenia pełnienia funkcji przez członków zarządu i rady nadzorczej.

Zgodnie z proponowaną nowelizacją, członkowie zarządu PKP PLK będą powoływani przez radę nadzorczą tej spółki, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. "Założono, że walne zgromadzenie PLK S.A. uchwali zmiany statutu spółki, aby dostosować go do wymagań ustawy" - poinformowało CIR.

Teraz projekt nowelizacji trafi do Sejmu.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24