Najnowsze

Koniec raju podatkowego na Bermudach? Polska dostanie informacje podatkowe

Najnowsze


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych między Polską a Bermudami. A te znajdują się na stworzonej przez resort finansów liście krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Kancelaria wskazała, że podlegająca ratyfikacji umowa jest pierwszą między Polską a Bermudami o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

Szara lista

"OECD, na skutek zwiększenia aktywności Bermudów w zawieraniu umów dotyczących wymiany informacji w sprawach podatkowych, usunęła to państwo z tzw. szarej listy krajów, które nie stosują międzynarodowych standardów w obszarze opodatkowania i wpisała je na tzw. +Białą listę+ krajów, czyli tych, które owe międzynarodowe standardy dotyczące opodatkowania wdrożyły" - zaznaczono w komunikacie. Dodano, że zawarcie umowy stało się możliwe dzięki całkowitej zmianie podejścia administracji Bermudów do kwestii wymiany informacji podatkowych. Umowa została przygotowana w oparciu o Modelową Umowę OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Jej strony mają wymieniać informacje, które mogą mieć istotne znaczenie dla administracji i stosowania prawa wewnętrznego w odniesieniu do podatków.

Obowiązki podatkowe

"Informacje będą wymieniane wyłącznie w celu weryfikacji i prawidłowego wdrażania obowiązków podatkowych w gospodarczych relacjach Polska – Bermudy, bez względu na to, czy Strona proszona o pomoc potrzebuje ich dla własnych celów podatkowych, jak również niezależnie od tego, czy czyn podlegający dochodzeniu stanowi przestępstwo na podstawie prawa Strony proszonej o pomoc" - wyjaśniono w komunikacie. Zaznaczono, że strona proszona o pomoc będzie musiała podjąć wszelkie działania mające na celu dostarczenie wnioskowanych informacji. Nie będzie mogła odmówić pomocy administracyjnej z uwagi na brak wewnętrznego interesu w posiadaniu danej kategorii informacji.

Raje podatkowe

"Ma to przede wszystkim znaczenie w odniesieniu do tzw. rajów podatkowych, w których przy braku podatków dochodowych, informacje dotyczące dochodów rezydentów i nierezydentów nie są gromadzone przez właściwe organy państwa" - poinformowano. W umowie zawarto również przepisy dotyczące powodów odmowy udzielenia informacji. Strona wnioskująca o informację będzie musiała podać cel podatkowy, dla którego jest ona konieczna oraz oświadczyć, że wniosek o przekazanie informacji jest zgodny z jej ustawodawstwem lub z praktyką administracyjną.

Wzajemna pomoc

Jeżeli organy stron nie ustalą inaczej, koszty poniesione w związku z udzieleniem pomocy będą ponoszone przez stronę proszoną o pomoc. "W celu właściwej interpretacji i stosowania Umowy, Strony zawarły uzgodnienia końcowe, w których przede wszystkim wyjaśnia się kwestie ponoszenia kosztów" - dodano w komunikacie.

Autor: msz/km / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości