Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pozew zbiorowy ws. OFE

Najnowsze

TVN24 BiSOFE czy ZUS? Sprawdź różnice

O godz. 14:30 złożyłem do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew grupowy przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie przejęcia przez ZUS oszczędności zgromadzonych w OFE - powiedział tvn24bis.pl pełnomocnik grupy mec. Paweł Kowalczyk, odpowiedzialny za przygotowanie dokumentu.

Pozew złożyła grupa licząca 52 osoby. - Zainteresowanych dołączeniem do niego było ponad 800 osób, ale część nie spełniła wymogów formalnych - poinformował Kowalczyk.

Zmiany w OFE

Pozew grupowy przeciwko ZUS i Skarbowi Państwa dotyczy zmian w systemie emerytalnym, które weszły w życie 1 lutego 2014 r. Efektem ustawy o zmianach jest m.in. przeniesienie ponad połowy emerytalnych składek Polaków z OFE do ZUS. Aktywa te były warte ok. 153,15 mld zł.

Na mocy nowej ustawy OFE nie mogą już mogły inwestować w obligacje i inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Otwartym Funduszom narzucono natomiast minimalne poziomy inwestycji w akcje.

"Czynności prawne umorzenia aktywów i przeniesienia środków z OFE do FUS są sprzeczne z Konstytucją (wywłaszczenie bez odszkodowania i nie na cel publiczny; naruszenie zasady ochrony prawa własności; naruszenie zasady proporcjonalności). Ubezpieczeni nie otrzymali z tytułu wywłaszczenia ekwiwalentu w postaci odszkodowania" - czytamy w pozwie.

Roszczenia

- Uważamy, że przeniesienie składek obywateli z OFE do ZUS było wywłaszczeniem. Te osoby zostały pozbawione części swojej własności i dlatego przysługuje im roszczenie przeciwko Skarbowi Państwa - powiedział Kowalczyk.

Jak dodał roszczenia powodów obejmują ustalenie nieważności przeniesienia 51,5 proc. pieniędzy z OFE do ZUS oraz ustalenie nieważności umorzenia jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunkach powodów w OFE.

Inne kwoty

Roszczenia nie dotyczą kwoty odszkodowania tylko ustalenia, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. - Jeżeli sąd przyzna nam racje, wówczas kwoty odszkodowania zostaną ustalone w dalszym postępowaniu - powiedział Kowalczyk.

Jak podkreślił te kwoty będą różne, ponieważ powodowie uzyskiwali inny zysk na OFE.

W wypadku dopuszczenia przez sąd do rozpoznawania sprawy w postępowaniu grupowym, istnieje możliwość przystąpienia do grupy na dalszym etapie procesu. Aby to zrobić należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.ofe-pozewgrupowy.pl i wpłacić 500 zł na pokrycie kosztów sądowych.

Autor: ToL//gry / Źródło: TVN24 Biznes i Świat