Duże zmiany dla kierowców od soboty. Część z nich może zapłacić podwójnie

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes
Dyrektor WORD w Szczecinie o kursach zmniejszających punkty karne
Dyrektor WORD w Szczecinie o kursach zmniejszających punkty karneTVN24
wideo 2/4
TVN24Dyrektor WORD w Szczecinie o kursach zmniejszających punkty karne

Od soboty, 17 września zaczęły obowiązywać wyższe kary dla kierowców łamiących przepisy. Za niektóre wykroczenia jednorazowo będzie można otrzymać nawet 15 punktów karnych, z kolei głębiej do portfela sięgną kierowcy popełniający to samo wykroczenie w ciągu dwóch lat. Znikają też kursy redukujące punkty karne.

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw, z pewnymi wyjątkami, weszła w życie od początku 2022 roku. Nowe przepisy od 1 stycznia br. zwiększyły wysokość grzywny, które można nałożyć w postępowaniu mandatowym - z 500 zł do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do 6 tys. zł. Od 17 czerwca - na mocy nowelizacji - zakłady ubezpieczeń uzyskały możliwość dostępu do informacji o mandatach i punktach karnych. Tym samym możliwe jest powiązanie mandatów i punktów karnych ze stawkami OC.

Od 17 września weszły w życie kolejne zmiany.

Wyższe kary grzywny

Zgodnie z przepisami dwukrotnie wzrosną kary grzywny dla kierowców, którzy popełnią to samo wykroczenie w ciągu dwóch lat. "Kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie określone w art. 86 § 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1 art. 92 § 2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 § 1 albo art. 97a, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie wymierza się karę grzywny w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia" - czytamy w ustawie.

Oto lista wykroczeń, które obejmie zasada recydywy:

- za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat wynosi 800 zł (przy recydywie - 1600 zł),

- za przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat wynosi 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł),

- za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat wynosi 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł),

- za przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat wynosi 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł),

- za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat wynosi 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł),

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł),

- złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł),

- wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł),

- niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł),

- omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł),

- wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł(przy recydywie - 4000 zł),

- wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł),

- prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).

Co ważne, policjant może również skierować sprawę do sądu, który może orzec grzywnę w wysokości do 30 000 zł.

Punkty karne - nawet 15 punktów za wykroczenie

Od soboty za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca może dostać nawet 15 punktów karnych, dotychczas maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia wynosiła 10. W taryfikatorze punktów karnych wyszczególniono wykroczenia, za które kierowca będzie mógł otrzymać jednorazowo 15 punktów karnych.

- kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających;

- nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;

- używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;

- omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

- wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście;

- niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;

- niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu;

- niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;

- niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym oraz osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;

- przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;

- niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania";

- naruszenie zakazu omijania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli rozpoczęło się ich opuszczanie lub ich podnoszenie nie zostało zakończone;

- naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy za sygnalizator przy sygnale czerwonym, migającym czerwonym, dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych lub za inne urządzenie nadające te sygnały;

- naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

- jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;

- przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;

- przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej;

- naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z: art. 173, 174, art. 177 par. 1 lub 2, art. 178b, art. 180a, art. 244, art. 355 par.1 lub 2 kodeksu karnego.

Czytaj także: Popełnisz te dwa wykroczenia, stracisz prawo jazdy

Punkty karne za przekroczenie prędkości

Ministerstwo Infrastruktury zwróciło uwagę, że nowe przepisy obejmują również m.in. zaostrzenie przepisów dotyczących przyznawania punktów karnych za przekroczenie prędkości:

- za przekroczenie prędkości do 10 km/h kierujący otrzyma 1 pkt karny (wcześniej bez punktów),

- za przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h kierujący otrzyma 2 pkt karne,

- za przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h kierujący otrzyma 3 pkt karne,

- za przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h kierujący otrzyma 5 pkt karnych,

- za przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h kierujący otrzyma 7 pkt karnych,

- za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h kierujący otrzyma 9 pkt karnych (było 6 pkt),

- za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h kierujący otrzyma 11 pkt karnych (było 8 pkt),

- za przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h kierujący otrzyma 13 pkt karnych,

- za przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h kierujący otrzyma 14 pkt karnych,

- za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h kierujący otrzyma 15 pkt karnych.

Koniec szkoleń redukujących punkty karne

Od soboty zaczął też obowiązywać mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat, a nie jak dotychczas przez rok. Nowością jest to, że termin ten będzie liczony od dnia zapłaty grzywny.

Ponadto zniesiono szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu. Kursy były realizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy dłużej niż rok, mogą mieć na koncie nie więcej niż 24 punkty karne. W przypadku tych z krótszym stażem, limit wynosi do 20 punktów. Po przekroczeniu limitu kierowca straci prawo jazdy na trzy miesiące - wymienione zasady pozostają akurat niezmienne od wielu lat. Nie zmieni się również procedura odzyskiwania dokumentu.

Po przekroczeniu 24 punktów karnych kierowca posiadający prawo jazdy dłużej niż rok jest kierowany na ponowny egzamin. Jeśli pierwsza próba się nie powiedzie, będzie musiał ponownie przejść całą ścieżkę niezbędną do uzyskania dokumentu. Kierowcy ze stażem krótszym niż rok, gdy stracą prawo jazdy, od razu muszą przechodzić całą drogę przewidzianą dla tych, którzy go nie posiadają.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: DarSzach/Shutterstock

Pozostałe wiadomości