Polska Telefonia Stacjonarna ukarana finansowo przez UOKiK

 
UOKiK karze finansowo PTS

Jak poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na wrocławską spółkę Polska Telefonia Stacjonarna nałożono karę w wysokości ponad 350 tys. zł. Dodatkowo UOKiK nakazał zaniechania praktyk wprowadzających w błąd konsumentów.

Firma proponowała przedłużenie umów z dotychczasowym operatorem na znacznie korzystniejszych warunkach, w rzeczywistości jednak oferowano kontakt z nowym przedsiębiorcą z branży telekomunikacyjnej. Do UOKiK-u wpłynęło ponad 700 skarg na działania PTS. W większości dotyczyły błędnych informacji podawanych przez telemarketerów, podających informacje jakoby byli przedstawicielami dotychczasowego operatora telefonicznego.

Telemarketerzy celowo wprowadzali w błąd

Przebieg rozmów przedstawiła jedna z konsumentek, której akt oskarżenia również wpłynął do Urzędu. Jak mówiła, w błąd wprowadziło ją stwierdzenie - jest Pani naszą wieloletnią abonentką - które dodatkowo poszerzone było o standardową dla różnych przedsiębiorców procedurę weryfikacji tożsamości. UOKiK zakwestionował takie działanie, ponieważ każdy konsument, zgodnie z prawem, powinien otrzymać od przedsiębiorcy pełną i rzetelną informację o swojej ofercie.

Brak możliwości zerwania umowy

Umowy pomiędzy PTS a konsumentami zawierane są za pośrednictwem kurierów, którzy dostarczają pełną dokumentację do miejsca zamieszkania klienta. Zgodnie ze zmianami, które weszły w życie 25.12.2014, konsument ma prawo do rezygnacji z umowy w terminie 14 dni od podpisania dokumentów. Jak wynika jednak z uzasadnienia Urzędu do nałożonej kary, spółka PTS po zawarciu umowy z konsumentem zabierała część lub całość dokumentów udostępniając kopie już po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Tym samym Polska Telefonia Stacjonarna uniemożliwiała klientom skorzystanie z praw do zrezygnowania z umowy. Pokrzywdzeni zwracali także uwagę na presję ze strony kurierów, w celu podpisania przez nich dokumentów poświadczających otrzymanie całości dokumentacji.

Dodatkowo formularze, w tym regulaminy dołączane do umów sporządzano niezgodnie z prawem, gdyż nie były one przejrzyste dla konsumenta. Mała czcionka mająca zaledwie 1mm (5pt) uniemożliwiała zapoznanie się treścią dokumentów. Zgodnie z regulacjami, optymalna wielkość czcionki zawiera się w przedziale 2-3,5 mm (9-11 pt).

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu przygotowuje kolejny akt oskarżenia w sprawie nieprawidłowości w działalności spółki PTS.

Polska Telefonia Stacjonarna wcześniej znana była w branży telekomunikacyjnej pod nazwą Telekomunikacja Dzień Dobry.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Pozostałe wiadomości