Problemy z uproszczeniami dla firm. Resort zmienia projekt

Z kraju

Kowalczyk o nowej Ordynacji podatkowejtvn24bis
wideo 2/2

Ustawa o uproszczeniach dla firm, która ma między innymi ograniczyć zatory płatnicze, wejdzie w życie 1 czerwca w 2018 roku, a jej przepisy dotyczące CIT z początkiem 2019 roku - poinformowało biuro prasowe resortu rozwoju. Zaznaczono, że opracowywana jest nowa wersja projektu.

"Prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym są w toku. Obecnie jest opracowywana nowa wersja projektu, będąca wynikiem przeprowadzonych uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych" - poinformowało biuro. Zgodnie z informacją resortu w najbliższym czasie projekt zostanie przesłany do opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. "Zakładamy, że co do zasady ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2018 r., natomiast zmiany podatkowe, w tym w CIT, tak jak było to planowane od początku, 1 stycznia 2019 r." - dodano.

Pozytywna ocena

Eksperci podatkowi pozytywnie ocenili zmiany zawarte w projekcie dotyczące uproszczeń dla firm, zwłaszcza próbę ograniczenia zatorów płatniczych, ale wyrazili wątpliwości związane z terminem wejścia w życie zmian. Konrad Piłat, doradca podatkowy w kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy wskazał, że projekt przewiduje wiele ułatwień technicznych, np. likwiduje część obowiązków informacyjnych, rozszerza liczbę deklaracji, które mogą być składane przez internet. Wprowadza również rozwiązania - jego zdaniem - korzystne dla podatników, np. małe firmy uzyskają możliwość szybszego rozliczenia straty z lat ubiegłych. - Zwiększy się również liczba podatników CIT, którzy skorzystają z możliwości płacenia tego podatku według 15-procentowej stawki. Jest to wynikiem zmiany definicji małego podatnika - zwrócił uwagę. Obecnie firma ma ten status, jeśli jej przychody nie przekraczają 1,2 mln zł rocznie, tymczasem limit ten ma zostać podniesiony do 2 mln zł.

Niekorzystne zmiany podatkowe

Jak zaznaczył Piłat, jednym z najistotniejszych celów nowelizacji jest zapobieżenie zatorom płatniczym i polepszenie sytuacji firm, którym kontrahenci zalegają z zapłatą. W projekcie zaproponowano, że jeśli spóźnienie z zapłatą przekroczy 120 dni, to wierzyciel będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania. Natomiast dłużnik będzie miał obowiązek jej zwiększenia. W ten sposób podmiot oczekujący na zapłatę zmniejszy swój podatek dochodowy, a dłużnik będzie musiał zapłacić z tego tytułu wyższą kwotę. Po uregulowaniu zobowiązania nastąpi odpowiednia korekta – przez obu kontrahentów. - Problem w tym, że z punktu widzenia dłużnika jest to zmiana niekorzystna dla podatników. To z kolei oznacza, że aby weszła ona w życie w 2018 r. (jak przewiduje projekt), musiałaby zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw najpóźniej do końca listopada 2017 r. Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika bowiem, że niekorzystne zmiany w przepisach o podatkach dochodowych powinny być ogłoszone w Dzienniku Ustaw najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem roku podatkowego - zwrócił uwagę doradca podatkowy.

- Obowiązek korygowania kosztów przez dłużników, jako zmiana niekorzystna dla podatników może - w mojej ocenie - zacząć obowiązywać najwcześniej 1 stycznia 2019 r. (...). W czasie prac w Parlamencie powinny zatem ulec zmianie przepisy przejściowe. Obecnie przewidują one bowiem, że przepisy, które mają zapobiegać zatorom płatniczym wejdą w życie już od początku przyszłego roku - zaznaczył. Piłat zwrócił uwagę, że odroczenie wejścia w życie do 1 stycznia 2019 roku przewidziane jest dla zmian w zakresie definicji małego podatnika oraz zasad rozliczania strat z lat ubiegłych. - Czyli tych, które dla wielu podatników są najbardziej interesujące - dodał.

Autor: ps/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock