Janusz Daszczyński nowym prezesem TVP

Z kraju


Janusz Daszczyński prezesem; Marian Zalewski i Wiesław Rola członkami zarządu TVP na kolejne cztery lata - zdecydowała w środę Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej. Teraz decyzja o powołaniu lub odrzuceniu składu zarządu należy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

O decyzjach rady nadzorczej poinformowała PAP rzeczniczka TVP SA Joanna Stempień-Rogalińska.

Do chwili odbycia walnego zgromadzenia i akceptacji kandydatur przez KRRiT dotychczasowy zarząd TVP pełni swoje funkcje.

Prezes z Gdańska

Nowy prezes Telewizji Polskiej Janusz Daszczyński był już wcześniej z związany z mediami publicznymi. Pełnił funkcje m.in. członka zarządu TVP w latach 1994-1998 (gdy prezesami byli Wiesław Walendziak i Ryszard Miazek), dyrektorem i redaktorem naczelnym Ośrodka Telewizyjnego w Gdańsku, zastępcą dyrektora TV Polonia oraz dyrektorem generalnym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Był również szefem public relations i marketingu towarzystwa ubezpieczeniowego Ergo Hestia. Pracował przy organizacji polskich pawilonów na wystawach światowych: EXPO 2010 w Szanghaju (jako szef Pawilonu Polski) i EXPO 2015 w Mediolanie (jako zastępca Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej). Obecnie jest zastępcą dyrektora biura ds. finansów i logistyki Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Cel TVP

Podczas publicznego przesłuchania przed Radą Nadzorczą TVP, jak podał branżowy "Pressserwis", Daszczyński wyraził pogląd, że TVP "powinna być bardziej przedsięwzięciem niż przedsiębiorstwem". Zadeklarował się również jako zwolennik utworzenia naczelnych redakcji gatunkowych nowego programu edukacyjnego. Choć wyraził swój sceptycyzm co do zachowania ośrodków regionalnych w obecnym kształcie, to zaznaczył, że "nie wolno gasić entuzjazmu pracujących tam ludzi". Jest również zwolennikiem publicystyki tworzonej własnymi siłami TVP, zamiast delegowania tego zadania do zewnętrznych producentów.

Członkowie zarządu

Również Marian Zalewski, który pozostanie członkiem zarządu TVP na kolejną kadencję, w przeszłości był związany z publiczną telewizją. Dwukrotnie był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej TVP, również dwukrotnie członkiem Rady Programowej TVP, a w latach 1998-2000 wiceprezesem nadzorującym m.in. programy informacyjne: +Teleexpress+, +Panoramę+, +Wiadomości+ oraz Telegazetę i pion administracji. W obecnym zarządzie Zalewski odpowiada za Ośrodek Programów Regionalnych, Ośrodek – TVP Technologie, Agencję Produkcji Telewizyjnej i Filmowej, Biuro Prawne oraz Oddziały Terenowe.

Zalewski z wykształcenia jest doktorem nauk humanistycznych i magistrem prawa. Był też prezesem zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy im. Władysława Reymonta. Obecnie jest wiceprezesem Związku Pracodawców Mediów Publicznych oraz członkiem Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych.

Drugi członek nowego zarządu - Wiesław Rola - jest związany z Regionalną Rozgłośnią Polskiego Radia w Katowicach. Po raz czwarty zasiada w jej radzie nadzorczej, której przewodniczy w obecnej kadencji. Wcześniej, w latach 2002-2006, pełnił również funkcję prezesa zarządu i redaktora naczelnego. Był też związany z katowicką TVP - w latach 2000-2002 był zastępcą kierownika tamtejszej Regionalnej Agencji Producenckiej TVP S.A. Z wykształcenia Rola jest ekonomistą.

Konkurs

Rada Nadzorcza TVP wybrała zarząd spośród 12 kandydatów zakwalifikowanych do ostatniego etapu konkursu, czyli przesłuchań. Byli to: dotychczasowi członkowie zarządu - prezes TVP Juliusz Braun, Bogusław Piwowar i Marian Zalewski; Janusz Daszczyński, Iwona Schymalla, Piotr Gaweł, Jarosław Pachowski, Urszula Rzepczak, Zbigniew Jasiewicz, Wiesław Rola, Stanisław Wójcik i Sławomir Zieliński. Decyzja o składzie nowego zarządu miała zapaść już 2 czerwca, jednak rada zdecydowała się przerwać posiedzenie do 10 czerwca.

Rozpoczęty 30 marca konkurs wzbudził liczne protesty środowisk kulturalnych, m.in. Obywateli Kultury. Dotyczyły one pominięcia w ostatnim etapie konkursu trójki kandydatów: Agnieszki Odorowicz, Jacka Wekslera i Roberta Kozaka. W liście skierowanym m.in. do resortów: kultury, skarbu oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zarzucali oni radzie kierowanie się kryteriami politycznymi.

Autor: red. / Źródło: PAP