Rośnie produkcja komputerów, mebli i urządzeń elektrycznych. GUS opublikował raport

Z kraju

TVN24Elektronika napędziła produkcję

W grudniu 2014 r. produkcja przemysłowa w Polsce zwiększyła się o 8,4 proc. rdr - podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Z danych wynika, że wzrost odnotowała też budowlanka - o 5 proc. w skali roku.

Z wstępnych danych GUS wynika, że w ujęciu miesięcznym produkcja przemysłowa obniżyła się o 2,3 proc.

- Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,3 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu 2013 r. i o 2,3 proc. wyższym w porównaniu z listopadem 2014 r. - poinformował GUS w komunikacie.

Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się, że w grudniu wzrostu produkcji rdr o 4,6 proc., zaś mdm spadku o 5,9 proc.

Wyraźny wzrost w produkcji elektroniki

GUS wskazał, że w stosunku do grudnia 2013 r. wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 30,0 proc, maszyn i urządzeń – o 27,9 proc., urządzeń elektrycznych – o 20,1 proc., mebli – o 19,0 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 15,9 proc., wyrobów z metali – o 12,6 proc. oraz metali – o 12,1 proc.

- Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2013 r., wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 15,9 proc., wyrobów farmaceutycznych – o 12,9 proc., odzieży – o 2,4 proc. oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 1,9 proc. - podano w komunikacie.

Rośnie także w budowlance

Z szacunków Urzędu wynika ponadto, że produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) była w grudniu ub.r. wyższa o 5,0 proc. wobec analogicznego miesiąca 2013 r., kiedy odnotowano wzrost o 5,8 proc. W ujęciu miesięcznym produkcja budowlano mieszkaniowa zwiększyła się w minionym miesiącu o 29,7 proc.

- Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 5,4 proc. wyższym niż w grudniu 2013 r., a w porównaniu z listopadem 2014 r. wzrosła o 1,0 proc. - czytamy.

GUS odnotował, że w stosunku do grudnia 2013 r. wzrost produkcji odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 13,4 proc. oraz specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 7,1 proc.

Z kolei spadek produkcji nastąpił w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 3,8 proc.

- W porównaniu z listopadem 2014 r. we wszystkich działach budownictwa zanotowano wzrost produkcji: w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne - o 37,0 proc., w specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 34,3 proc., a w zajmujących się głównie wznoszeniem budynków - o 18,4 proc.

Z danych wynika ponadto, że w okresie styczeń-grudzień 2014 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., kiedy notowano wzrost o 2,2 proc., natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 3,6 proc. wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 12,0 proc.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24