Przychodnie, szpitale, apteki, szkoły. Kto świętuje w poniedziałek?

Z kraju

Radosław Knap o 12 listopada
wideo 2/25

Za sprawą ustanowienia 12 listopada 2018 roku Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy w poniedziałek zamknięte będą przychodnie. Szpitale i ambulatoria mają działać jak w dzień powszedni, a apteki według niedzielnych dyżurów – wynika z wyjaśnień Ministerstwa Zdrowia. Wcześniej Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że w poniedziałek nie będą odbywały się zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Resort zdrowia przypomniał w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, że "świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, (a więc wszystkie świadczenia szpitalne, świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, np. świadczenia specjalistyczne i świadczenia z zakresu rehabilitacji) są udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia wynikającej z listy oczekujących lub kontynuacji leczenia u danego świadczeniodawcy". Nie jest wymagana praca przychodni, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, oraz tych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które nie mają umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nagłe wypadki

"W przypadku nagłego zachorowania – czytamy w komunikacie - lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym, pomoc udzielana będzie pacjentom przez podmioty realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej". Ministerstwo wyjaśniło, że "w celu udzielania ww. świadczeń świadczeniodawcy powinni zapewnić w dniu 12 listopada pracę wszystkich osób, które są niezbędne dla udzielania przedmiotowych świadczeń (np. rejestracji w poradni, ale niekoniecznie całego pionu administracyjnego czy kadrowego, jeżeli nie jest on konieczny do nieprzerwanego udzielania świadczeń w tym dniu – decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca), przy zapewnieniu wynagrodzenia – jak za dzień ustawowo wolny od pracy – zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz prawa pracy". Apteki ogólnodostępne, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy, również pracują 12 listopada jak w każdym innym dniu wolnym od pracy.

Bez nauki

Komunikat w związku z dodatkowym dniem wolnym od pracy opublikował w czwartek również resort edukacji narodowej.

"Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej poniedziałek 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy" - czytamy. "W tym dniu w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Dzień wolny pozwoli na spędzenie czasu wśród najbliższych, w gronie rodzinnym, by w radosnej, patriotycznej atmosferze godnie świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości" - dodano.

Autor: tol//dap / Źródło: PAP

Raporty: