Urlop ojcowski w 2020 roku. Potrzebne dokumenty i wzór wniosku

Pieniądze

Obowiązkowy tacierzyński i krótszy macierzyński. Chcą zmian w urlopach dla rodzicówTVN24 BiS
wideo 2/7

Urlop ojcowski - dwa tygodnie płatnego wolnego - przysługuje każdemu świeżo upieczonemu tacie. Opisujemy, jakie dokumenty trzeba złożyć, do kiedy oraz kto za to płaci.

Urlop ojcowski - ile trwa i komu przysługuje?

Dwutygodniowy urlop ojcowski (14 dni kalendarzowych) przysługuje niezależnie od urlopu rodzicielskiego. Można go wykorzystać w ciągu dwóch lat od narodzin dziecka. Jeśli pracownik nie skorzysta z urlopu w tym terminie, prawo do dodatkowych dni wolnych przepada.

Urlop ojcowski można podzielić na dwie części i skorzystać z niego w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Trzeba jednak dodać, że jeśli jednak zostanie podzielony na dwie części, to żadna z nich nie może być krótsza niż tydzień.

Nie ma też znaczenia, w jakiej sytuacji zawodowej jest matka i czy związek jest sformalizowany. Ponadto, mężczyzna na urlopie ojcowskim jest chroniony i nie można go zwolnić.

Urlop ojcowski przysługuje również w przypadku adopcji. Należy go wykorzystać do 24 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, a nie później niż do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia (do dziesiątego roku życia w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego).

Wniosek o urlop ojcowski

Na zwolnieniu pracownikowi przysługuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Wniosek należy dać pracodawcy najpóźniej siedem dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Urlop ojcowski udzielany jest na wniosek pracownika. Jeżeli pracownik wystąpi z wnioskiem o udzielenie urlopu ojcowskiego, to pracodawca musi uwzględnić ten wniosek, a odmowa stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika - zagrożone karą grzywny.

PRZYKŁADOWY WZÓR WNIOSKU O URLOP OJCOWSKI >

Urlop ojcowski - jakie dokumenty trzeba złożyć?

Oprócz pisemnego wniosku należy dołączyć jeszcze:

- skrócony odpis aktu urodzenia (polskiego lub zagranicznego) dziecka lub jego kopię;

- kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka (w przypadku adopcji);

- oświadczenie ojca, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części;

- kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego (gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję).

Urlop ojcowski - kto płaci?

Za urlop ojcowski przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. podstawy zasiłku. Szczegółowe informacje o wielkości podstawy i sposobu jej wyliczania można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Za zasiłek może płacić pracodawca lub ZUS - kto to robi zależy od liczby osób ubezpieczonych w firmie. Pracodawca płaci, gdy zatrudnia więcej niż 20 osób, gdy pracowników zgłoszonych od ubezpieczenia chorobowego jest nie więcej niż 20 - ZUS.

Inne urlopy dla ojca i matki

Od 2 stycznia 2016 roku obowiązują dwa rodzaje urlopów związanych z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 tygodni) i urlop rodzicielski (32 tygodnie). W sumie - 52 tygodnie.

Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przeznaczone jest wyłącznie dla matki. Pozostałą częścią urlopu rodzice mogą się dzielić.

Jeśli chodzi o urlop rodzicielski, to rodzice mogą podzielić się tym czasem opieki lub zdecydować się na pełne 32 tygodnie tylko dla mamy lub tylko dla taty.

Autor: kris / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock