TVN24 Biznes | Pieniądze

Ulga na leki 2021. Dla kogo? Jak skorzystać z ulgi na leki?

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Farmaceuci apelują w związku z brakiem leków na popularne choroby
Farmaceuci apelują w związku z brakiem leków na popularne chorobytvn24
wideo 2/4
tvn24Farmaceuci apelują w związku z brakiem leków na popularne choroby

Ulga na leki umożliwia osobom mającym status osoby niepełnosprawnej oraz ich opiekunom odliczyć od płaconego podatku wydatki poniesione na przyjmowane leki. Skorzystanie z tej ulgi jest jednak uzależnione od spełnienia określonych warunków. Jakie to warunki? Jak skorzystać z ulgi na leki?

● Ulga na leki przysługuje jedynie osobom mającym status osoby niepełnosprawnej i ich opiekunom. ● Aby móc skorzystać z ulgi, leki muszą być na receptę, a podatnik musi zachować dowód ich zakupu. ● Wysokość ulgi na leki jest limitowana – odliczeniu podlegają jedynie wydatki miesięczne ponad kwotę 100 zł. ● Rozliczenia ulgi na leki podatnik musi dokonać w corocznym zeznaniu podatkowym.

Co to jest ulga na leki?

Ulga na leki to potoczna nazwa przywileju podatkowego będącego częścią ulgi rehabilitacyjnej. Regulowana jest na podstawie art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga na leki przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz podatnikom mającym na swoim utrzymaniu takie osoby. Na jej podstawie wydatki poniesione na zakup leków można odliczyć od podatku w corocznej deklaracji PIT. 

Kto może odliczyć leki od podatku?

Z ulgi na leki może skorzystać podatnik, który: - ma orzeczenie o niepełnosprawności, - ma orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności, - ma przyznaną rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, - ma orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidztwa, - ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, która jest dla niego współmałżonkiem, dzieckiem własnym, przysposobionym albo obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.

Ulga na leki – kryterium dochodowe

Osoba niepełnosprawna spełniająca kryteria korzystania z ulgi rehabilitacyjnej może korzystać z ulgi na leki bez względu na poziom osiąganych dochodów. 

Kryterium dochodowe obowiązuje natomiast w przypadku opiekunów osób niepełnosprawnych. W takim przypadku ulga na leki przysługuje jedynie, jeżeli dochody osoby niepełnosprawnej, którą się opiekują, w ostatnim roku podatkowym nie przekraczały 12-krotności aktualnej renty socjalnej. 

Od 1 marca 2021 roku renta socjalna wynosi 1250,88 zł brutto, a więc dochód ten nie może obecnie przekraczać kwoty 15 010,56 zł brutto.

Leki – odliczenie od podatku

Odliczyć od podatku można jedynie wydatki na określone leki, wobec których specjalista stwierdził, że dana osoba powinna przyjmować je czasowo lub stale. Stwierdzeniem takim może być sama wystawiona przez lekarza recepta. Środki te muszą stanowić leki w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z 6 września 2001 roku i być wydawane na receptę.

Aby móc odliczyć wydatki na leki od podatku, konieczne jest także zachowanie dokumentów potwierdzających zakup. Dokumenty takie muszą zawierać dane sprzedającego i kupującego, nazwę kupionego produktu oraz kwotę zakupu, mogą więc to być faktury, ale też potwierdzenia przelewu bankowego. 

Wydatki na leki nie muszą być poniesione w Polsce, zakupione leki muszą jednak znajdować się w urzędowym wykazie środków dopuszczonych w Polsce do obrotu.

Jak odliczyć leki od podatku?

Ulgę na leki można zastosować wobec dochodu w roku podatkowym, w którym zostały poniesione wydatki. Ulgi na cele rehabilitacyjne dzielą się na limitowane i nielimitowane. Ulga na leki należy do limitowanych, co oznacza, że można skorzystać z odliczenia poniesionych wydatków jedynie do określonego limitu

Limit ten nie ma jednak określonej górnej granicy, a wynika ze sposobu wyliczania przysługującej ulgi. Nie można bowiem odliczyć wszystkich poniesionych wydatków na leki. Odliczeniu podlegają jedynie wyliczane za każdy miesiąc wydatki powyżej kwoty 100 zł. 

Przykładowo, jeżeli w danym miesiącu wydatki wyniosły 80 zł, nie można odliczyć za ten miesiąc ani złotówki. Jeżeli natomiast w kolejnym miesiącu udokumentowane wydatki na leki wyniosły 150 zł, odliczyć od podatku można 50 zł, czyli kwotę ponad 100 zł. Jeśli byłyby to wszystkie wydatki na leki w danym roku podatkowym, w sumie przy wydatkach wynoszących 230 zł (80 + 150 zł) można by było odliczyć od podatku kwotę 50 zł.

Takich odliczeń płatnik może dokonywać zarówno od dochodu w przypadku rozliczania się według skali podatkowej, jak i od przychodu w przypadku rozliczania się na zasadach ryczałtu. Ulgę na leki należy rozliczyć następnie w swojej rocznej deklaracji podatkowej PIT-37, PIT-36 albo PIT-28, zaś odliczenia stanowiące tę ulgę należy wykazać w załączniku PIT/O do tej deklaracji.

Czy emeryt może odliczyć leki od podatku?

Zgodnie z prawem posiadanie statusu emeryta lub rencisty nie jest wystarczającą podstawą do skorzystania z ulgi na leki. Nawet jeżeli emeryt lub rencista przyjmuje leki stale i ma na nie wystawione recepty od specjalisty.

Również w przypadku emerytów i rencistów jest więc konieczne spełnianie kryteriów skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, a więc bycie osobą niepełnosprawną albo opiekunem takiej osoby.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości