Bank ma zapłacić prawie 5 milionów złotych kary. Klienci otrzymają list z informacją

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Prezes UOKiK o karze nałożonej na Deutsche Bank Polska
Prezes UOKiK o karze nałożonej na Deutsche Bank Polska
UOKiK
UOKiKPrezes UOKiK o karze nałożonej na Deutsche Bank Polska

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Deutsche Bank Polska karę w wysokości prawie 5 milionów złotych. Jak wskazano w komunikacie, prezes UOKiK zakwestionował sposób naliczania przez bank opłat za wydanie zaświadczeń odnoszących się do kredytów. DBP poinformował TVN24 Biznes, że podejmie decyzję o dalszych krokach po dokonaniu analizy prawnej.

UOKiK wyjaśnił, że bank uzależniał wysokość opłat za wydanie zaświadczenia, np. dotyczącego historii spłaty, od okresu, jakiego ono dotyczyło. "Opłata ta rosła z każdym kolejnym rokiem objętym prośbą konsumenta, co skutkowało, zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych spłacanych przez wiele lat, ponoszeniem przez kredytobiorców bardzo wysokich kosztów" - czytamy.

"Przykładowo, w odniesieniu do kredytu udzielonego w 2004 r., opłata za historię spłaty za okres 15-letni - skalkulowana w oparciu o zakwestionowany w decyzji mechanizm - wynosiła 1600 zł. W wielu przypadkach konsument potrzebował kilku zaświadczeń z banku, co znacznie zwiększało koszty" - podał UOKiK. Urząd zwrócił uwagę, że do UOKiK-u docierały również skargi na wysokie opłaty, które banki pobierają z tego tytułu, zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. "Opłata ta mogła wynieść nawet 2 tysiące złotych za pojedyncze zaświadczenie" - dodano.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

UOKiK nałożył karę na Deutsche Bank Polska

Urząd wyjaśnił, że zaświadczenia dotyczące m.in. historii spłaty zobowiązania czy naliczonych odsetek są potrzebne osobom, które na drodze sądowej zamierzają dochodzić np. unieważnienia umowy czy zwrotu niezasadnie naliczonych rat. Na ich podstawie możliwe jest określenie żądanej od banku sumy.

- Postanowienia umowne przez nas zakwestionowane godzą przede wszystkim w interesy ekonomiczne konsumentów. W efekcie wysokie opłaty mogły zniechęcać kredytobiorców do dochodzenia swoich praw przed sądami w sprawach dotyczących klauzul abuzywnych w kredytach wyrażonych w walucie obcej. Bank, który powinien być postrzegany przez konsumentów jako instytucja zaufania publicznego – nie powinien wykorzystywać swojej pozycji względem konsumentów - powiedział Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prezes Urzędu uznał, że postanowienia stosowane przez Deutsche Bank Polska stanowią klauzule niedozwolone i zakazał ich wykorzystywania. Nałożył na bank karę finansową w wysokości 4 913 850 zł. "Osoby, które zwracały się z wnioskami o wydanie zaświadczeń i uiściły wymaganą opłatę, otrzymają od DBP listy z informacją o rozstrzygnięciu UOKiK. Komunikat pojawi się również na stronie internetowej banku" - poinformował Urząd.

Prezes UOKiK wskazał, że kontynuuje postępowania wyjaśniające wobec pozostałych, czterech banków, które stosują wygórowane opłaty za historię spłaty kredytu.

Odwołanie

Deutsche Bank Polska w komentarzu przesłanym TVN24 Biznes poinformował, że w czwartek otrzymał decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. "Bank dokona jej analizy prawnej i podejmie decyzję o dalszych krokach" - podkreślono.

Bank zwrócił uwagę, że decyzja jest nieprawomocna. "Bankowi przysługuje prawo odwołania od Decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania" - wyjaśniono.

Przedstawiciele DBP podkreślili, że "w toku postępowania Bank przedstawił szczegółowe uzasadnienie swojego stanowiska". "Nadal uważamy, że brak jest podstaw do uznania postanowień wzorców umownych wskazanych w Decyzji za niedozwolone. Trzeba zaznaczyć, iż Bank wykazał, że kwoty opłat pobieranych przez Bank pozostawały w ścisłej relacji z kosztem wystawienia dokumentów, których dotyczy Decyzja" - czytamy w przesłanym nam komentarzu.

Jednocześnie bank podkreślił, że "udzielał kredytów w walucie obcej i historia spłat kredytu w walucie obcej była dostępna bez konieczności ponoszenia opłat".

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości