Gdzie jest kotwica budżetowa?

Najnowsze

Aktualizacja:
Państwowa kasa wciąż pełna pieniędzy

W lipcu budżet miał być 16,06 mld zł "pod kreską. A tym czasem jest 100 mln "górki". Resort finansów przewiduje, że pod koniec roku w deficyt przewidziany na 30 mld zł, może być mniejszy o co najmnej pięć. Ekonomiści alarmują o nie zmarnowanie tej szansy

Budżet państwa zanotował nadwyżkę po siedmiu miesiącach tego roku. Wyniesie ona prawdopodobnie do 100 mln zł wobec planowanego wcześniej deficytu na poziomie 16,06 mld zł - poinformowała wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska. Tak dobry wynik to efekt większych niż planowano dochodów i przełożenia większości wydatków na drugą połowę roku.

Według oficjalnego harmonogramu wykonania budżetu, deficyt po lipcu miał wynosić około 16,06 mld zł, czyli 53,5 proc. planowanej na cały rok kwoty 30 mld zł. Wykonanie jest jednak lepsze od planu już od kilku miesięcy. Po czerwcu 2007 roku deficyt wyniósł 3.678,0 mln zł, czyli 12,3 proc. planowanej.

Zdaniem Suchockiej-Roguskiej za wcześnie jeszcze na prognozowanie całorocznego deficytu. Według wicepremier Zyty Gilowskiej, wykonanie budżetu w 2007 roku może być na poziomie wykonania budżetu z 2006 roku. Deficyt budżetu po grudniu 2006 roku wyniósł 25.084,1 mln zł wobec planowanej na cały rok kwoty deficytu 30.546,7 mln zł.

Źródło: PAP, APTN