21 września w stolicy wielki protest OPZZ?

OPZZ chce zmusić rządzących do realizacji swoich postulatów
TVN24OPZZ chce zmusić rządzących do realizacji swoich postulatów

Godziwa płaca, rozwiązanie sprawy emerytur i konstruktywny dialog z rządem - to główne postulaty związkowców. Gdyby nie zostały zrealizowane, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przygotowuje ogólnokrajową akcję protestacyjną.

- OPZZ stwierdza, że organy państwa, kierując swoją aktywność na walki polityczne i swary, nie rozwiązują istotnych problemów społecznych i pracowniczych - napisali związkowcy w komunikacie. Ich zdaniem, w takich warunkach dialog pomiędzy związkami a rządem "stał się fikcją". Poza tym, OPZZ oczekuje od prezydenta poparcia inicjatywy zmierzającej do ratyfikacji art. 4.1 Europejskiej Karty Społecznej, dotyczącego "godziwej płacy".

Od Sejmu związkowcy żądają rozwiązania problemu wcześniejszych emerytur, przyjęcia ustawy o cenowo-płacowej waloryzacji emerytur i rent oraz zagwarantowania w budżecie państwa na rok 2008 kwot umożliwiających wyższy wzrost płac w sferze budżetowej (w tym w edukacji i ochronie zdrowia).

Związkowcy domagają się również, by rząd przyjął proponowane przez OPZZ wskaźniki wzrostu wynagrodzeń oraz rent i emerytur w 2008 roku, zwiększył płacę minimalną do poziomu 50 proc. średniego wynagrodzenia, realizował przekształcenia własnościowe z udziałem i poszanowaniem praw związków zawodowych. OPZZ oczekuje też zmniejszenia bezrobocia i biedy oraz zagwarantowania tanich mieszkań i ograniczenia wzrostu kosztów utrzymania.

Źródło: PAP/Radio Szczecin

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości