W marcu podwyżki dla emerytów. Opublikowano komunikat

Autor:
mb/ams
Źródło:
PAP
Premier o waloryzacji emerytur
Premier o waloryzacji emeryturTVN24
wideo 2/6
TVN24Premier o waloryzacji emerytur

W marcu kilka milionów emerytów i rencistów dostanie podwyżkę. W Monitorze Polskim opublikowano komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji świadczeń w 2022 roku. Wynika z niego, że emerytury i renty wzrosną o 7 procent. Najniższa emerytura wyniesie na rękę 1217,98 zł.

W komunikacie ogłoszono, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2022 roku wynosi 107 proc. To oznacza, że od marca najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności oraz renta rodzinna wzrośnie z kwoty 1250,88 zł do 1338,44 zł brutto, czyli o 87,56 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z kwoty 938,16 zł do 1003,83 zł brutto - to o 65,67 zł więcej.

ZOBACZ KOMUNIKAT

Coroczna waloryzacja

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, czyli wskaźnik inflacji w 2021 roku i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku, przy 20-proc. udziale realnego wzrostu wynagrodzeń we wskaźniku waloryzacji - wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2022 roku ukształtowałby się na poziomie 105,7 proc.

Rząd zdecydował jednak zmienić rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lipca 2021 roku w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 roku, ustalając wysokość tego zwiększenia na poziomie 63,33 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. W tej sytuacji wskaźnik waloryzacji ukształtuje się na poziomie 107 proc.

Według rządowych szacunków koszt waloryzacji w tym roku wyniesie ok. 18,4 mld zł.

Waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne.

Waloryzacja emerytur 2022TVN24 Biznes

Autor:mb/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterrstock

Pozostałe wiadomości