Rządowy plan restrukturyzacji górnictwa przyjęty

Z kraju

Aktualizacja:

W czwartek w nocy Sejm przyjął projekt zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Zmiana ma umożliwić rządowi realizację programu naprawczego Kompanii Węglowej. Przeciwko planowi protestują górnicze związki.

CZYTAJ RAPORT SPECJALNY O KOMPANII WĘGLOWEJ

Głosowanie poprzedziła żarliwa dyskusja. W czasie nocnych głosowań w Sejmie posłowie opozycji nie zostawiają suchej nitki na rządzie. Po kilku próbach przerwania obrad i wnioskach o zwołanie Konwentu Seniorów, w końcu przeszli do głosowania. Zmiany w ustawie przyjęto kilka minut po pierwszej w nocy.

Za głosowało 240 posłów, przeciwnych było 208 posłów. Wstrzymało się 2 posłów. Ustawa trafi teraz do Senatu. Wcześniej posłowie odrzucili wniosek PiS o odrzucenie projektu w całości.

Rząd program naprawy Kompanii Węglowej przedstawił 7 stycznia. Projekt zmian ustawowych niezbędnych do przeprowadzenia tego programu złożono w Sejmie dzień później, jako zgłoszony przez grupę posłów koalicji - dla przyspieszenia prac. Drugie czytanie odbyło się w nocy ze środy na czwartek, tej samej nocy komisja ds. energetyki opiniowała jeszcze kilkanaście zgłoszonych poprawek.

Plan dla Kompanii

Zgodnie z rządowym planem, 4 z 14 kopalń KW trafi do Spółki Restrukturyzacji Kopalń celem likwidacji. Chodzi o przedsiębiorstwa: Bobrek-Centrum, Sośnica-Makoszowy, Brzeszcze i Pokój. Według rządu generują one 80 proc. strat spółki, ostatnio ocenianych na 200 mln zł miesięcznie. Zdaniem rządu, alternatywą niewdrożenia planu dla KW była niekontrolowana, chaotyczna upadłość spółki.

Proces likwidacyjny będzie finansowany z budżetu państwa. W tym celu projekt zmienia ustawę w ten sposób, że finansowaniu z dotacji budżetowej podlega likwidacja kopalń przekazanych SRK do końca 2015 r.

Poprawki PO dotyczą m.in. możliwości przekazywania do SRK nie tylko całych kopalń, ale np. ich oddziałów oraz wykluczenia dyskryminacji pracowników nie mających bezterminowej umowy o pracę. Pozostałe poprawki mają głownie charakter uściślający i doprecyzowujący.

Jedna z merytorycznych poprawek PO odnosi się do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - dotyczy maksymalnej powierzchni wszystkich stref i własności terenu, na którym może zostać ustanowiona.

Biuro Legislacyjne Sejmu zgłaszało, że taka zmiana w innej ustawie wprowadzona dopiero na etapie poprawek w drugim czytaniu może zostać uznana za niekonstytucyjną.

Zarys planu naprawczego KW SA.Ministerstwo Gospodarki

Osłony dla górników

Druga część nowelizacji dotyczy proponowanych przez rząd osłon socjalnych, które ma finansować Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Rząd planuje, że 2100 osób, którym do górniczej emerytury zostanie mniej niż cztery lata, będzie mogło przejść na urlopy górnicze, na których dostaną 75 proc. wynagrodzenia i będą mogły dodatkowo pracować.

3100 osób ma zostać objętych dobrowolnymi jednorazowymi odprawami. Odejść ma ok. 400 pracowników dołowych, którym przysługiwać będzie 24-krotne wynagrodzenie, oraz ok. 1100 pracowników przeróbki z prawem do 10-krotności wynagrodzenia. Dla 1600 innych pracowników na powierzchni odprawy mają wynieść 3,6-krotność wynagrodzenia.

Projekt dodatkowo zmienia ustawę o prywatyzacji i komercjalizacji, umożliwiając sfinansowanie pakietu socjalnego za pośrednictwem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z przychodów z prywatyzacji.

Ile to będzie kosztować?

Całkowity koszt Programu Naprawczego w latach 2015-2016 będzie wynosił ok. 2,3 mld zł, z czego 1,4 mld w 2015 r., a 0,9 mld w 2016 r. i będzie finansowany z głównie dotacji budżetowych, środków własnych SRK oraz ze środków pozyskanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Według rządu, utrzymywanie obecnej sytuacji do 2020 r. oznaczałoby straty rzędu 10-25 mld zł, w zależności od cen węgla.

Autor: mn,kło/gry / Źródło: PAP, tvn24.pl

Raporty: