Zmiany w dodatku węglowym. Dotyczą między innymi wypłaty pieniędzy

Autor:
jr/dap
Źródło:
PAP
Pytania o obiecany przez rząd dodatek węglowy
Pytania o obiecany przez rząd dodatek węglowyTVN24
wideo 2/5
TVN24Pytania o obiecany przez rząd dodatek węglowy

Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła zmieniła z miesiąca na dwa miesiące termin wypłaty przez samorządy dodatku węglowego. - Wydłużony czas nie ratuje tu samorządów, tylko nieudolność ustawodawcy. W 30 dni od złożenia pierwszych wniosków żaden samorząd nie wypłaciłby dodatku, bo żaden nie dostał pieniędzy na ich wypłatę - stwierdził Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego magistratu. Inny zapis nowej ustawy ustalił zasadę wypłaty dodatku węglowego w przypadku, gdy miejsce zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe.

Podpisana przez prezydenta 11 sierpnia bieżącego roku ustawa o dodatku węglowym przewiduje dodatek w wysokości 3 tysięcy złotych, który przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Termin wypłaty wynosi dwa miesiące

Nabór wniosków ruszył w samorządach 17 sierpnia 2022 roku. Aby otrzymać dodatek węglowy, trzeba złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada 2022 roku. Zgodnie ze zmianą ustawy o dodatku węglowym wprowadzoną w ustawie o wsparciu odbiorców ciepła gminy mają na jego wypłatę nie, jak pierwotnie miesiąc, lecz dwa miesiące od złożenia wniosku. Nowelizacja weszła w życie we wtorek. Jak informował w środę Śląski Urząd Wojewódzki, na jego konto wpłynęła pierwsza transza środków na wypłatę dodatku węglowego – blisko 1 mld złotych, z ok. 2,8 mld złotych zapotrzebowania zgłoszonego przez samorządy. W środę ruszyło też przekazywanie tych pieniędzy samorządom. Rzecznik sosnowieckiego magistratu Rafał Łysy zapewnił, że wypłaty rozpoczną się tam w czwartek, na podstawie już złożonych i zweryfikowanych wniosków. - Od czwartku będziemy wypłacali dodatek węglowy, te 60 dni zamiast 30 dadzą nam trochę czasu. Natomiast problemem jest zmiana warunków przyznawania dodatku w sytuacji, gdy pierwotnie wnioski były składane według liczby gospodarstw domowych, a teraz okazuje się, że trzeba składać wnioski na tak zwany piec – zaznaczył Łysy. Odniósł się w ten sposób do zmiany ustawy o dodatku węglowym wprowadzonej w ustawie o wsparciu odbiorców ciepła, która weszła w życie we wtorek. Do pierwotnej ustawy dodano bowiem zapis, że w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. - Więc jak mamy dwa gospodarstwa, to musimy weryfikować, któremu się należy – zaznaczył Łysy. - A wydłużony czas nie ratuje tu samorządów, tylko nieudolność ustawodawcy. W 30 dni od złożenia pierwszych wniosków żaden samorząd nie wypłaciłby dodatku, bo żaden z nich nie dostał jeszcze pieniędzy na ich wypłatę - dodał rzecznik sosnowieckiego magistratu.

Zasady wypłaty dodatku węglowego

Nowa ustawa precyzuje, że w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego, mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, a pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. Wnioski o dodatek węglowy należy składać do gminy. Dodatek przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce, cudzoziemcom m.in. na podstawie zezwolenia na pobyt stały czy w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Ustawa o dodatku węglowym nie zakłada kryteriów dochodowych, a świadczenie przysługuje również gospodarstwom, które zakupiły już węgiel. Dodatek jest zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia. Ważnym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obecne przepisy zakładają, że maksymalny limit wydatków na dodatki węglowe wynosić będzie 11,5 mld złotych, a źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Ustawa przewiduje, że Narodowy Bank Polski (NBP) przekaże do tego funduszu część swojego zysku, o ile będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej. Według Ministerstwa Finansów z NBP będzie pochodziło ok. 9,5 mld zł. Jak podano w ustawie, w przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 95 proc. tych środków, wysokość wypłacanych dodatków węglowych podlega proporcjonalnemu obniżeniu.

Dodatki na inne źródła ciepła

We wtorek weszła w życie ustawa o wsparciu odbiorców ciepła, przewidująca m.in. ograniczenie cen ciepła sieciowego oraz dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego. Ustawa ta wprowadza m.in. jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek wynosi 3 tysiące złotych w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tysiąc złotych, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 złotych, a na olej opałowy - 2 tysiące złotych. Wnioski o dodatek będą składane do samorządu. Wypłata tego dodatku ma następować w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła wydłużyła przewidziany pierwotnie w ustawie o dodatku węglowym termin wypłaty dodatku węglowego z jednego do dwóch miesięcy od złożenia wniosku (w przypadku wniosków złożonych po 30 października 2022 roku do 30 grudnia 2022 roku. Nowe przepisy zakładają, że dodatek energetyczny, w tym dodatek węglowy, będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania. Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, przewidzianego ustawą o wsparciu odbiorców ciepła.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:jr/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości