Opłaty za roaming. Jest porozumienie krajów Unii Europejskiej, Polska protestuje

Polska i Świat. Roaming znika z Unii Europejskiej
Polska i Świat. Roaming znika z Unii Europejskiej
tvn24
tvn24Polska i Świat. Roaming znika z Unii Europejskiej

Ministrowie ds. telekomunikacji państw UE uzgodnili w piątek stanowisko w sprawie przepisów dotyczących hurtowych rynków w roamingu. Przepisy utorują drogę do zniesienia w połowie przyszłego roku opłat za roaming dla użytkowników telefonów komórkowych w Unii. Polska nie poparła kompromisu ws. pułapów hurtowych opłat za roaming, przyjętego w piątek na spotkaniu ministrów ds. telekomunikacji państw UE. Jak poinformował wiceminister ds. cyfryzacji Marek Zagórski, polski rząd chciałby niższych pułapów niż uzgodnione.

Projekt rozporządzenia ustanawia limity stawek, które operatorzy mogą pobierać od siebie nawzajem za korzystanie z sieci w celu świadczenia usług roamingowych. Pułapy dotyczą połączeń głosowych, SMS-ów i korzystania z danych.

Maksymalna stawka

Zgodnie ze stanowiskiem krajów UE maksymalna stawka hurtowa opłaty za rozmowę telefoniczną w roamingu miałaby wynieść 0,0353 euro za minutę, a za SMS – 0,01 euro. Pułap hurtowych opłat za przesył danych miałby być stopniowo obniżany od 0,01 euro za 1 MB w połowie 2017 r. do 0,005 euro za 1 MB w połowie 2021 r.

W wyjątkowych okolicznościach, jeżeli operatorzy nie będą stanie odzyskać poniesionych przez siebie kosztów roamingu, mogą zwrócić się do krajowego organu regulacyjnego o zgodę na zastosowanie dodatkowej opłaty wykraczającej poza pułapy. Jednak nawet przy wyjątkowym zastosowaniu dodatkowej opłaty całkowita wysokość opłaty hurtowej za dane nie może przekroczyć 0,0085 euro za MB.

Sprawozdanie

Komisja Europejska co dwa lata będzie składać sprawozdanie z funkcjonowania tych przepisów i jeśli będzie to konieczne, proponować nowe. Ostateczny kształt przepisów, w tym hurtowe stawki opłat za roaming, zostanie uzgodniony w negocjacjach między rządami, Parlamentem Europejskim i KE.

Zgodnie ze stanowiskiem przyjętym przez komisję PE ds. przemysłu maksymalna stawka hurtowa za minutę połączenia głosowego w roamingu miałaby wynosić 0,03 euro, a za SMS - 0,01 euro. Z kolei stawka za przesył danych miałaby stopniowo spadać z 4 euro za gigabajt do 1 euro za gigabajt.

KE zaproponowała zaś pułapy w wysokości 0,04 euro za minutę połączenia głosowego, 0,01 euro za SMS oraz 0,0085 euro za przesył 1 MB danych.

Zgodnie z przyjętymi pod koniec 2015 r. przepisami opłaty roamingowe dla klientów sieci komórkowych w UE znikną od 15 czerwca 2017 r.

Rynki lokalne

Aby plan ten mógł być zrealizowany, KE zobowiązała się do przeglądu hurtowych rynków w roamingu, czyli stawek, jakie za połączenia płacą sobie wzajemnie operatorzy. To, że klienci będą płacili od przyszłego roku za połączenia takie same stawki zarówno w kraju, jak i za granicą, nie oznacza bowiem, że nie będzie z tego tytułu rozliczeń między firmami.

Dopłaty roamingowe do połączeń dla użytkowników przebywających za granicą spadły już w tym roku. Od 30 kwietnia 2016 r. wynoszą maksymalnie 5 eurocentów za minutę połączenia telefonicznego, 2 eurocenty za wysyłanie SMS-ów oraz 5 eurocentów za megabajt przesłanych danych. Stawki te operator dolicza do swojej taryfy krajowej.

Natomiast od 15 czerwca 2017 r. na wakacjach za granicą nie zapłacimy więcej za rozmowy telefoniczne niż w kraju.

Stanowisko Polski

- Popieramy generalnie kierunek dotyczący zniesienia roamingu, natomiast zaproponowane stawki (hurtowe) nie są dla nas satysfakcjonujące - powiedział Zagórski dziennikarzom po spotkaniu ministrów.

Według niego Polska, choć nie popiera kompromisu, wstrzymała się od głosu, aby nie blokować prac nad przepisami i przyśpieszyć negocjacje z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską w sprawie ostatecznego kształtu przepisów.

- Mamy nadzieję, że negocjacje między Parlamentem Europejskim, Komisją i Radą UE doprowadzą do tego, że te stawki będą bliższe zaproponowanym przez Parlament - dodał minister. Jak wyjaśnił, europosłowie chcą niższych pułapów hurtowych stawek przede wszystkim za przesył danych, niż proponują KE i państwa członkowskie.

Według wiceministra skutkiem wyższych pułapów dla hurtowych stawek za roaming może być wzrost cen krajowych za usługi telefonii komórkowej w tych państwach UE, gdzie obecnie te usługi są tańsze. Do takich krajów należy Polska. Wyższa stawka hurtowa za przesył gigabajtu danych w roamingu powodowałaby, że operatorom w Polsce trudno byłoby utrzymać obecne ceny krajowe dla ofert bez limitu przesyłu danych. - Musielibyśmy podnieść ceny dla użytkowników internetu mobilnego - ocenił Zagórski.

Autor: gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości