Budowa domu do 70 m2 bez formalności. Jest projekt nowelizacji prawa budowlanego

Autor:
mb/ams
Źródło:
PAP
Premier o polityce mieszkaniowej w "Polskim Ładzie"
Premier o polityce mieszkaniowej w "Polskim Ładzie"Zdjęcia organizatorów
wideo 2/5
Zdjęcia organizatorówPremier o polityce mieszkaniowej w "Polskim Ładzie"

Nowe przepisy Prawa budowlanego mają umożliwić budowę domu o powierzchni do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę. Zmiany, zapowiadane w ramach programu Polski Ład, mają wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. Projekt nowelizacji ustawy trafił do konsultacji i uzgodnień.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji, konsultacje mają potrwać 3 tygodnie, zaś uzgodnienia 2 tygodnie. To jeden z projektów ustaw zapowiadanych w ramach Polskiego Ładu.

Autorem projektu jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

ZOBACZ PROJEKT

Prawo budowlane - budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia

Projektowana regulacja ma wprowadzić możliwości budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w procedurze zgłoszenia, bez pozwolenia na budowę, bez dziennika budowy oraz bez konieczności ustanowienia kierownika budowy.

"Już na etapie zgody na realizację przedmiotem zgłoszenia, do którego dołączyć trzeba będzie projekt budowlany, ma być budynek o powierzchni zabudowy do 70 m2 z poddaszem, o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m2. Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymogów bezpieczeństwa" - czytamy w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu.

Jednocześnie dodano, że dopuszcza się, aby budynki były dwukondygnacyjne, bowiem zgodnie z treścią definicji zawartej w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

W projekcie ustawy przewiduje się wymóg, aby budowane domy były budynkami wolnostojącymi oraz określa się dopuszczalną gęstość zabudowy, wskazując, iż może powstać jeden taki budynek na działce o powierzchni co najmniej 1000 m2. "Wymóg lokalizacji jednego obiektu na każde 1000 m2 powierzchni działki, ma stanowić mechanizm gwarantujący, że projektowana instytucja będzie służyła wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli" - podkreślono w OSR.

Projekt ustawy przewiduje, iż domy do 70 m2 będą budowane w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Oznacza to - jak wyjaśniono w ocenie skutków regulacji - że zgodnie przepisami Prawa budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia: doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu; wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia; upływu terminu - informację o braku wniesienia sprzeciwu.

Prawo budowlane - budynki rekreacji indywidualnej

Jednocześnie projekt noweli przewiduje zmianę w zakresie dopuszczalnej powierzchni zabudowy wolnostojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku z obecnych 35 m2 do 70 m2.

Zmiana została przygotowana - jak wskazali autorzy projektu - "z uwagi na wpływające do resortu sygnały o potrzebie zwiększenia tych parametrów". Zaznaczono, że w szczególności w okresie pandemii zwiększyło się zainteresowanie tego typu obiektami.

"Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, przewiduje się wprowadzenie ograniczenia, aby rozpiętość elementów konstrukcyjnych w takich obiektach nie wynosiła więcej niż 6 m, a wysięg wsporników był ograniczony do 2 m" - wskazano.

Autor:mb/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości