Ulga nie dla biednych

 
TVN24Ulga prorodzinna nie dla wszystkich

Na nowej uldze podatkowej najmniej zyskają najbiedniejsze rodziny, a samorządy mogą stracić nawet 3 mld zł - wylicza "Gazeta Prawna".

Wprowadzenie ulgi na dzieci w wysokości 1145,08 zł cieszy rodziców. Ale nie wszystkich. Na nowej uldze najmniej zyskają bowiem najbiedniejsze rodziny. Aby móc w pełni skorzystać z odliczenia, rodzice którzy wychowują jedno dziecko miesięcznie powinni zarabiać łącznie 2,4 tys. zł brutto. Ci, którzy mają na utrzymaniu dwójkę dzieci - aż 3,5 tys. zł. Matki samotnie wychowujące dzieci muszą osiągnąć miesięczny dochód w wysokości 1750 zł. Eksperci szacują, że z ulgi nie skorzysta ponad milion dzieci, głównie rolników. Ulga nie będzie obejmowała także ludzi, którzy mają symboliczny dochód, w granicach 1 tys., czy 1,5 tys. zł na miesiąc na rodzinę.

Stracą kasy samorządów i państwa Wprowadzenie nowej ulgi będzie miało negatywne konsekwencje dla samorządów. Stracą one 3 mld zł z pieniędzy, z których finansują pomoc społeczną dla najbiedniejszych rodzin. - Za te 3 mld zł można wzmocnić pomoc socjalną dla najbiedniejszych rodzin w gminach, wybudować ponad 100 km autostrad (wybudowanie 1 km kosztuje ok. 22-30 mln zł) lub do 3 tys. km dróg w gminach (koszt 1 km to około 1-2 mln zł) lub... całkowicie zlikwidować deficyt sektora samorządowego (w 2006 roku wyniósł 3 mld zł). Lista potrzeb samorządów jest długa, a wprowadzenie dodatkowego obciążenia będzie oznaczać zarówno problemy finansowe, jak i organizacyjne - komentuje "Gazeta Prawna".

Straci także budżet państwa. Jeśli rząd nie znajdzie źródeł finansowania ulgi, to przyszłoroczny deficyt może wynieść nie 28, a 30 mld zł.

Blokada inwestycji Gminy będą miały mniejsze dochody własne. A zatem spadnie ich realna zdolność kredytowa. W rezultacie zmniejszą się ich możliwości zadłużania na inwestycje, co w okresie realizacji zadań unijnych, przy których wymagany jest wkład własny, jest dużym utrudnieniem. Ponadto projekty budżetów na 2008 roku będą musiały być zweryfikowane.

Kto skorzysta? Ulgę będzie można odliczyć już od tego roku.Będą mogli z niej skorzystać tylko podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Mają oni prawo do odliczenia ulgi od podatku pomniejszonego o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ulga nie przysługuje rodzicom korzystającym z uproszczonych form opodatkowania dochodów: ryczałtu, karty podatkowej lub podatku liniowego. To samo dotyczy rodzin rolników, które w ogóle nie płacą PIT.

Ulga została przyznana podatnikom wychowujących dzieci własne lub przysposobione, małoletnie oraz bez względu na wiek, jeżeli otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny. Podatek mogą pomniejszyć także rodzice dzieci pełnoletnich, do ukończenia 25 lat, uczących się w szkołach wyższych, pod warunkiem że dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z ulgą na dzieci trafią teraz do podpisu przez prezydenta.

Źródło: "Gazeta Prawna"

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości