Rosyjskie embargo szansą dla ubogich Polaków? Żywność może trafić na cele społeczne

 
TVN24Unijna pomoc będzie dotyczyć m.in. kapusty, papryk, kalafiorów i jabłek

Pula wynosząca 125 mln euro ma wesprzeć sektor owoców i warzyw, dotknięty rosyjskim embargiem - zdecydowała Komisja Europejska. - Jest to szansa na zapobiegnięcie marnotrawstwu żywności na ogromną skalę, pomoc żywnościową dla najuboższych Polaków oraz wsparcie polskich rolników w sytuacji kryzysu - uważa Agnieszka Bielska, koordynatorka ds. mediów z Federacji Polskich Banków Żywności.

Unijne fundusze w wysokości 125 mln euro, mają być przeznaczone na przeprowadzenie działań w zakresie wycofania z rynku części zbiorów owoców i warzyw łatwopsujących się gatunków, których nie można długo przechowywać po zbiorach, a żaden alternatywny do rosyjskiego rynek zbytu nie jest dostępny. Komisja określiła, że pomoc będzie dotyczyć m.in. takich produktów jak: pomidory, marchew, kapusta, papryka, kalafiory, ogórki i korniszony, pieczarki, jabłka, gruszki, owoce czerwone (np.: truskawki, maliny, wiśnie, porzeczka), winogrona deserowe i kiwi. Tak szeroki wachlarz produktów objętych wsparciem ma zapobiec nadmiernemu spadkowi cen tych produktów.

Jabłka, marchewki i kalafiory do banków

- Oznacza to, że także indywidualni producenci rolni mogą przekazywać owoce i warzywa podlegające embargo Rosji, na cele społeczne - w tym do Banków Żywności - i ubiegać się o rekompensatę do Agencji Rynku Rolnego - informuje Agnieszka Bielska.

Ogłoszone dziś nadzwyczajne środki wycofania z rynku, mają być ukierunkowane w szczególności na bezpłatną dystrybucję ww. owoców i warzyw do organizacji humanitarnych i pomocowych oraz innych instytucji społecznych, jak również uwzględniać odszkodowania za przeprowadzanie przez producentów „niezbierania” lub „zielonych zbiorów”. Komisja Europejska zadeklarowała, że pomoc finansowa obejmie wycofania z rynku produktów producentów, niezależnie czy są oni członkami grup i organizacji producentów owoców i warzyw, czy producentami indywidualnymi.Pomoc od dziśPonadto poinformowano, że stosowne przepisy zostaną przyjęte przez Komisję Europejską prawdopodobnie na początku września, ale ww. mechanizm będzie obowiązywał od dziś. Innymi słowy, wolumen produktów objętych instrumentami wspierania rynku od dzisiaj będzie objęty pomocą, z zastrzeżeniem że zostanie objęty niezbędnymi kontrolami. Komisja Europejska zapowiedziała, że środki te będą obowiązywać do końca listopada. Natomiast sytuacja rynkowa dla wszystkich pozostałych produktów objętych rosyjskim embargiem zostanie omówiona na kolejnym spotkaniu Komisji Europejskiej, państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, które ma się odbyć w Brukseli w najbliższy piątek.Jak podaje Federacja Polskich Banków Żywności, w Polsce ponad 2,1 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Bieda najczęściej spotykana jest wśród dzieci, rodzin wielodzietnych, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, słabo wykształconych i rolników. Ubóstwo jest problemem, który dotyka wiele międzynarodowych społeczności. W Unii Europejskiej ubóstwo dotyczy 16 proc. społeczeństwa, czyli 80 mln osób. W tej grupie osób Polska ma jeden z wyższych wskaźników ubóstwa wśród dzieci i wynosi on 22 proc.Na zwiększenie skali ubóstwa miały wpływ rosnące ceny żywności. Analizy przeprowadzone przez Światowy Program Żywnościowy oraz Bank Światowy oszacowały, że około 100 mln ludzi zostało zepchniętych głębiej w sferę ubóstwa przez wzrost cen żywności. Powoduje to, że najbiedniejsze osoby są zmuszone do przeznaczania większej części dochodów na zakup żywności, kupowania mniejszej jej ilości lub tańszej żywności, która nie będzie w stanie zapewnić pełnych potrzeb odżywczych.

Autor: km / Źródło: Ministerstwo Rolnictwa, Federacja Polskich Banków Żywności

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości