Klęska zniszczyła dom? Nowy na ziemi od gminy

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Tegoroczne dwie fale powodzi zniszczyły setki domów

Osoby, których domy uległy zniszczeniu w wyniku klęski żywiołowej, będą mogły je odbudować na nowym miejscu. Ziemię pod nową siedzibę będzie można kupić od gminy, a za poniesioną szkodę otrzymać odszkodowanie - wynika z przepisów uchwalonych w piątek przez Sejm.

Głosowało 389 posłów. Za przyjęciem projektu było 261, 1 osoba - przeciw, wstrzymało się od głosu 127 parlamentarzystów. Posłowie odrzucili wszystkie 13 poprawek zgłoszonych przez PiS.

W nowym miejscu, z odszkodowaniem

Nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, została przygotowana względu na skalę zniszczeń wywołanych powodziami w maju i czerwcu tego roku.

Wprowadzone zmiany zapewniają specjalny tryb odbudowy budynków i siedlisk na nowych terenach, na których te obiekty nie będą zagrożone klęskami żywiołowymi. Dotychczasowe regulacje pozwalają na specjalny tryb odbudowy zniszczonych obiektów w tym samym miejscu i w tej samej wielkości. W wielu przypadkach oznacza to groźbę ponownego ich zniszczenia przez żywioł i kolejne straty.

Aby możliwa była odbudowa budynków na terenach, na których nie występują zagrożenia osunięcia ziemi, rada gminy będzie mogła uchwalić miejscowy plan odbudowy. Ziemię pod nową lokalizację budynku będą mogły nabyć w trybie bezprzetargowym te osoby, które nie powinny odbudowywać go w dotychczasowym miejscu.

Tereny pod szczególnym nadzorem

Ustawa przewiduje też sytuacje, kiedy przepisy wykluczają budowę nowych obiektów na starym miejscu. Według projektu, rada gminy może wyznaczać obszary, na których odbudowa obiektów budowlanych będzie możliwa wyłącznie na specjalnych warunkach.

Na obszarach osuwiskowych rada będzie mogła wyznaczyć obszar, na którym ma obowiązywać zakaz odbudowy i budowy nowych budynków, a także rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących. Właściciele albo użytkownicy tych nieruchomości będą mogli otrzymać odszkodowanie za poniesioną szkodę. Będą mogli też żądać od gminy wykupu nieruchomości lub jej części.

Zgodnie z nowymi przepisami, procedura sporządzania i uchwalania miejscowego planu odbudowy będzie uproszczona i znacznie skrócona. Plan odbudowy będzie mógł być sporządzony i uchwalony w ciągu trzech-czterech miesięcy.

Projektem nowelizacji zajmie się teraz Senat.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24