Elektrim schodzi z parkietu

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Już niedługo akcje Elektrimu mogą zniknąć z warszawskiej giełdy

Jeśli Elektrim ogłosi wezwanie na zbycie akcji, to zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zgodzi się na wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego - poinformował prezes GPW Ludwik Sobolewski.

Elektrim złożył drugi wniosek o wycofanie akcji z obrotu giełdowego, który, jak wyjaśnił Sobolewski, różni się on tym od pierwszego (z września tego roku) tym, że lepiej uargumentuje konieczność wycofania akcji.

Prezes GPW podkreślił, że spółka giełdowa nie może dowolnie "zwolnić się z obowiązku spółki publicznej z byle powodu". Jeżeli powód nie jest nie przekonujący, to zarząd Giełdy nie może podjąć decyzji o wycofaniu akcji, wyjaśnił.

Pierwszy wniosek Elektrimu o wycofanie akcji z obrotu giełdowego został odrzucony przez zarząd GPW, a jako jeden z warunków ewentualnej zgody podano ogłoszenie przez większościowego akcjonariusza wezwania na 100 proc. akcji w celu umożliwienia wyjścia z inwestycji akcjonariuszom mniejszościowym.

W opinii zarządu Giełdy, teraz takie przesłanki zaistniały i wyraził on zgodę na wykluczenie z obrotu giełdowego akcji Elektrimu, ale po spełnieniu określonych warunków.

GPW zobowiązała Elektrim do przeprowadzenia wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji. Ponadto spółka ma publikować na swojej stronie internetowej informacje o przebiegu postępowania upadłościowego oraz złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do takich publikacji także po wykluczeniu akcji z obrotu.

Dodatkowo walne zgromadzenie akcjonariuszy Elektrimu ma podjąć uchwałę upoważniającą zarząd spółki do podjęcia działań zmierzających do ponownego dopuszczenia akcji spółki do obrotu na rynku giełdowym w terminie sześciu miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego.Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24