126 mld na drogi


Ponad 1000 km autostrad ma powstać do 2015 roku. Projekt programu rozwoju dróg krajowych trafił pod obrady rządu.

Jeszcze przed Euro 2012 rząd chce wydać na modernizację dróg ok. 126 mld złotych.

Jak poinformował wiceminister transportu Eugeniusz Wróbel, jego resort współpracował nad projektem z Ministerstwem Finansów. Prace nad nim trwały półtora roku. Zdaniem Wróbla, jeśli wziąć pod uwagę, że program jest kompletny zarówno pod względem rzeczowym, jak i finansowym, półtora roku nie jest w tym przypadku okresem bardzo długim. - Wskazane są tam wszystkie realizowane i planowane inwestycje, stan zaawansowania prowadzonych prac oraz szczegółowe sposoby finansowania - wyjaśniał.

Program rozwoju dróg zakłada m.in. budowę lub dokończenie autostrad A1, A2 i A4 oraz dróg ekspresowych, przede wszystkim S19 oraz S3. Według wiceministra transportu do 2015 roku ma powstać 770 km autostrad w systemie tradycyjnym, 375 km autostrad w systemie koncesyjnym, prawie 3 tys. km dróg ekspresowych oraz 487 km obwodnic, których ma być 62. Program zakłada też modernizację koło 2 tys. km dróg krajowych.

Pieniądze na realizację zamierzeń pochodzić będą zarówno z państwowej, jak i unijnej kasy. Środki unijne przyznane zostaną m. in. w ramach programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko". Z tego funduszu resort transportu będzie miał do dyspozycji ok. 19 mld euro. Jeśli chodzi o środki krajowe, to będą one pochodzić m. in z Krajowego Funduszu Drogowego, bezpośrednio z budżetu, z kredytów - np. w Europejskim Banku Inwestycyjnym - oraz obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego. W bliskiej perspektywie mowa o obligacjach wartości ok. 200 mln zł.

Koszt całego projektu ma się zamknąć w 164 mld złotych. W tym 22,5 mld zł na zadania dodatkowe związane z przygotowywaniem do Euro 2012.

Celem, który ma być osiągnięty poprzez wdrożenie programu jest spójność oraz wzajemnie uzupełnianie się sieci dróg, kolei oraz lotnisk. - Chodzi nam o przejezdność wymienionych w projekcie dróg, a nie jedynie fragmentaryczne działania na poszczególnych odcinkach, nie dające końcowego efektu - tłumaczył Wróbel. - Chcemy budować systemowe rozwiązania transportowe dla całego kraju - dodał. W realizacji projektu mają pomóc zmiany w wielu ustawach. Pomóc ma także "głęboka reorganizacja" Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości