ArtKompas

"Stojąc w kolejce obserwowała plecy ludzi"

Z tkactwa zrobiła sztukę, doprowadziła do rewolucji, która wytyczyła nowe granice między tkaniną a rzeźbą. Magdalena Abakanowicz - twórczyni totalna - dla której sztuka była opowieścią o ludzkiej kondycji. Jej prace podziwiane i znane są na całym świecie. Monika Krajewska w programie "ArtKompas" odwiedziła Muzeum Narodowe we Wrocławiu, gdzie można podziwiać ich największy zbiór.