Kowalczyk wycofał ustawę o nadzorze premiera nad spółkami Skarbu Państwa

Z kraju

Kowalczyk wyobraża sobie Sadurską w fotelu wiceprezesa PZUtvn24
wideo 2/3

Szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk wycofał z rozpatrywania projekt ustawy zwiększającej kompetencje premiera przy nadzorze nad spółkami Skarbu Państwa.

"Na podstawie § 89 uchwały nr 90 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów, wycofuję projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (UD 305) z rozpatrzenia przez Radę Ministrów" - napisał Kowalczyk w piśmie zamieszczonym we wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Nadzór Skarbu Państwa

Rząd na jesieni przygotował projekt ustawy, według którego Prezes Rady Ministrów miał zwiększyć kompetencje w nadzorze nad wszystkimi spółkami Skarbu Państwa.

W ubiegłym roku Henryk Kowalczyk mówił, że przygotowana przez niego zmiana ustawy "polega na doprecyzowaniu pewnych określeń, które nie do końca były jasne".

"W odniesieniu do spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa rozszerzono zakres spraw, w których Prezes Rady Ministrów będzie zatwierdzał instrukcje do głosowania" - podano w wykazie prac Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Autor: MS / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Raporty: