Co musi zapewnić pracodawca, jakie obowiązki ma pracownik?

ShutterstockPracodawcy mają obowiązek zapewnić osobom zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk

Troska o bezpieczeństwo obywateli to najważniejszy cel kolejnych wprowadzanych ograniczeń, dotyczących między innymi poruszania się w przestrzeni publicznej - wyjaśnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowe regulacje dotykają także pracodawców i pracowników. Resort tłumaczy, jakie prawa i obowiązki obejmują poszczególne grupy.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24GO

MRPiPS przygotowało przegląd szczególnych praw i obowiązków pracowników obowiązujących w okresie od 2 do 11 kwietnia bieżącego roku.

Jednorazowe rękawiczki lub środki do dezynfekcji

Pracodawcy (zakłady pracy) mają obowiązek zapewnić osobom zatrudnionym - niezależnie od podstawy zatrudnienia - rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

- Oznacza to, że obowiązek taki spoczywa zarówno w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, czyli umowy o pracę, mianowania, wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę, ale też w odniesieniu do osób wykonujących pracę na innej podstawie w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę - wskazuje wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Jak dodaje, regulacja ta obejmuje także osoby prowadzące w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę działalność gospodarczą na własny rachunek.

Resort podkreśla, że spełnienie tych wymagań jest szczególnie istotne ze względu na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i tym samym ochronę osób zatrudnionych przed przeniesieniem tego wirusa na siebie.

Odległość pomiędzy stanowiskami pracy

Pracodawca ma również obowiązek takiego zorganizowania miejsca pracy, żeby odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynosiła co najmniej 1,5 metra.

- W przypadku pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych należy w związku z tym biurka w pomieszczeniu ustawić w taki sposób, by najbliższa w linii prostej odległość pomiędzy osobami pracującymi była nie mniejsza niż 1,5 metra - tłumaczy Szwed.

- Podobnie należy organizować pracę na stanowiskach robotniczych, zapewniając, by odległość pomiędzy dwoma najbliższymi robotnikami była nie mniejsza niż 1,5 metra - dodaje.

Gdy z powodów konstrukcyjnych nie jest możliwe zachowanie odległości 1,5 metra pomiędzy dwiema najbliższymi osobami obsługującymi urządzenie, należy równoważyć brak zachowania tej odległości wyposażeniem pracowników w odpowiednie środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej - wskazuje MRPiPS.

Przemieszczanie się

Jak tłumaczy wiceszef MRPiPS, pracownicy i inne osoby będą mogły przemieszczać się na obszarze kraju w celu wykonywania czynności zawodowych, zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenia działalności rolniczej czy prac w gospodarstwie rolnym oraz zakupu towarów i usług z tym związanych.

- Należy pamiętać, że osoby poruszające się pieszo powinny poruszać się w grupie nieprzekraczającej 2 osób i w odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie - przypomina wiceminister.

Autor: tol / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości