JSW znów bez prezesa. Szlęk zrezygnował

Z kraju

PAP | Leszek SzymańskiEdward Szlęk złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa JSW w czwartek wieczorem

Prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej Edward Szlęk złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska z powodu stanu zdrowia. Rada Nadzorcza przyjęła jego rezygnację – poinformowała w piątek rzeczniczka spółki Katarzyna Jabłońska-Bajer.

Edward Szlęk sprawował funkcję prezesa giełdowej spółki od 27 kwietnia tego roku, wcześniej był prezesem spółki JSW Koks, wchodzącej w skład grupy kapitałowej JSW. Szlęk zastąpił na tym stanowisku Jarosława Zagórowskiego. Jego poprzednik, kierujący spółką przez blisko 8 lat, 16 lutego złożył rezygnację, co zakończyło burzliwy, 17-dniowy strajk w firmie. Aktualnie obowiązki prezesa zarządu JSW pełni Józef Myrczek, przewodniczący Rady Nadzorczej. Myrczek jest przewodniczącym rady od 2010 roku. W 1980 roku ukończył studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. W 1984 roku uzyskał stopień naukowy doktora, a następnie w 1999 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk chemicznych. Odbył liczne szkolenia z zakresu bankowości i finansów w kraju i za granicą. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Zmiany

Jabłońska-Bajer poinformowała również, że Rada Nadzorcza JSW dokonała także wyboru dwóch zastępców prezesa JSW - ds. technicznych i ds. strategii. Nowym członkiem zarządu JSW ds. technicznych został Aleksander Wardas, a członkiem zarządu ds. strategii - Tomasz Gawlik.

Wardas od początku swojej pracy zawodowej był związany z branżą górniczą. W latach 1987-2002 pracował w KWK „Chwałowice”, gdzie przeszedł przez różne szczeble – poczynając od stanowiska stażysty do głównego inżyniera górniczego - kierownika działu górniczego. Pracował w KWK Jankowice, następnie w KWK Knurów - Szczygłowice pełnił funkcję dyrektora technicznego, a następnie dyrektora kopalni, która od sierpnia 2014 roku weszła w struktury JSW. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na której w 1987 r. ukończył studia na Wydziale Górniczym. W 1997 r. na tej samej uczelni ukończył studia podyplomowe w specjalności „Zarządzanie Górniczymi Podmiotami Gospodarczymi”.

Gawlik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na której ukończył również Podyplomowe Studia Podatkowe w zakresie finansów i rachunkowości podatkowej. Z Grupą JSW związany jest od 1989 roku. Najpierw pracował w kopalni Jas-Mos a od 2005 roku w Biurze Zarządu JSW w Zespole Zamówień Publicznych i Umów. Od 2008 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego a następnie od 2010 roku funkcję dyrektora biura Rozwoju Strategicznego. Od 2013 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A.

Poprzedni wiceprezes JSW ds. technicznych Jerzy B. został odwołany na początku lipca. Rada Nadzorcza nie podała wówczas powodu tej decyzji. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prok. Tomasz Ozimek informował na początku lipca, że nazwisko B. pojawia się w wątku wyłączonym ze śledztwa w sprawie jednej z największych afer korupcyjnych w polskim górnictwie. Według prok. Ozimka zarzuty korupcyjne usłyszał on w czerwcu 2013 r. Zarzuty dotyczą okresu od kwietnia do lipca 2008 r., czyli czasu, gdy B. pełnił funkcję naczelnego inżyniera kopalni Jas-Mos.

Z kolei konkurs na nowego zastępcę prezesa ds. strategii Rada Nadzorcza JSW ogłosiła w sierpniu.

JSW

Notowana na GPW JSW jest jedną z trzech największych polskich spółek węglowych. W jej skład wchodzi pięć kopalń węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Budryk, Knurów-Szczygłowice, Krupiński i Pniówek, w których wydobywany jest węgiel koksowy i węgiel energetyczny. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Łącznie w Grupie zatrudnionych jest ponad 35 tys. osób, w tym ponad 27 tys. w samej JSW.

28 sierpnia JSW podała, że w I półroczu br. jej kopalnie wyprodukowały 7,77 mln ton węgla, w tym 5,47 mln ton koksowego. Plan na cały 2015 r. zakłada produkcję 16,4 mln ton. Jednostkowy koszt wydobycia wyniósł 325 zł na tonę i był o 16,3 proc. niższy niż w I półroczu 2014 r. W drugim kwartale br. wyniósł 306 zł/t. Mimo to, głównie na skutek spadku cen i odpisu aktualizującego majątek (o wartość Krupińskiego), strata netto grupy JSW za I półrocze 2015 r. wyniosła 623,5 mln zł.

Na konferencji poświęconej wynikom JSW za I półrocze 2015 r. jedno z pytań dotyczyło m.in. perspektywy utraty płynności w 2016 r., a także związanej z tym potrzeby emisji akcji, o ile ceny węgla się utrzymają, a spółka nie podejmie rozmów ze stroną społeczną m.in. ws. odłożenia płatności tzw. czternastek i nagród barbórkowych. Myrczek odpowiedział wówczas, że "jeżeli chodzi o kwestie dotyczące strategii i przyszłości, celem spółki jest zrównoważenie kosztów z przychodami, czyli odzyskanie rentowności przy niskich cenach produktów". "Wydaje się, że tutaj zbieżne są cele spółki i cele interesariuszy zewnętrznych, którzy dali (...) gotówkę, bo to będzie podstawą funkcjonowania (spółki - PAP). I zamierzamy podjąć rozmowy ze stroną społeczną" - zapowiedział Myrczek.

Autor: /gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP | Leszek Szymański