Mało konkretów po szczycie klimatycznym

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huZakończył się szczyt klimatyczny w Poznaniu

Po 12 dniach negocjacji, w sobotę na ranem w Poznaniu zakończyła się konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu. Największym sukcesem szczytu jest uzgodnienie uruchomienia Funduszu Adaptacyjnego, umożliwiającego krajom rozwijającym się przystosowanie do skutków zmian klimatu. Te jednak z przyjętego rozwiązania nie są do końca zadowolone.

Kraje uczestniczące w spotkaniu uzgodniły Poznańską Strategię Transferu Technologii, nie udało się natomiast dokonać przeglądu protokołu z Kioto. COP 14 był największym szczytem politycznym, jaki do tej pory miał miejsce w Polsce i w tej części Europy.

- Osiągnęliśmy wszystko, co było do osiągnięcia, z wyjątkiem reformy Mechanizmu Czystego Rozwoju - ocenił sekretarz generalny Ramowej Konwencji ONZ na rzecz zmian klimatu Yvo de Boer. - Słyszałem aplauz ludzi na zakończenie naszej konferencji - dodał.

Fundusz jest, ale środków nie ma

De Boer zaliczył do tych osiągnięć utworzenie Funduszu Adaptacyjnego. Przyznał jednak na konferencji prasowej w sobotę nad ranem, że nie osiągnięto w Poznaniu porozumienia co do zapewnienia odpowiednich środków na ten Fundusz.

Również w ocenie polskiego ministra środowiska, a jednocześnie prezydenta szczytu Macieja Nowickiego, do największych sukcesów konferencji należy uruchomienie Funduszu. - Zostały określone zasady jego działania, jakie projekty można przyjmować oraz wszystkie sprawy proceduralne. Fundusz będzie mógł w przyszłym roku przyjmować pierwsze projekty - wyjaśnił Nowicki, dodając, że określenia sposobów zwiększenia źródeł finansowania Funduszu będzie możliwe w Kopenhadze. Nowicki mówił, że z dnia na dzień nie można przyjmować i zarządzać projektami, "bo wcześniej musi się rozruszać mechanizm funduszu".

Konkrety dopiero w Kopenhadze

Dzięki funduszowi już w przyszłym roku państwa najbardziej zagrożone dramatycznymi skutkami zmian klimatu będą mogły zacząć realizować pierwsze projekty adaptacyjne.

Do konkretów konferencji Nowicki zaliczył też zmianę geograficzną dystrybucji środków pochodzących z Mechanizmu Czystego Rozwoju jak również ustalenia co do systemu deforestacji, czyli obniżenia emisji CO2 poprzez zalesianie i zapobieganiu wycinania lasów.

Minister nie zgodził się z zarzutami, że w Poznaniu nie zapadły najważniejsze decyzje. - Ta konferencja nie była pomyślana jako miejsce, gdzie zapadną ważne decyzje o znaczeniu ogólnoświatowym. Te decyzje zapadną w Kopenhadze w 2009 roku. Tu miały się skończyć dyskusje a rozpocząć negocjacje - dodał Nowicki. - W Kopenhadze - mówił - powinno określić się wspólną wizję całej ludzkości w zwalczaniu negatywnych zmian klimatycznych. Ma to być wizja długoterminowa do roku 2050.

Wyłapią CO2

Kolejne, przyjęte w Poznaniu ustalenie, to pakiet technologiczny: "Poznań Strategic Program on Technology". Strategia ta dotyczy zwiększenia efektywności transferu technologii. Ma to się odbywać dzięki bliższej współpracy z państwami rozwijającymi się.

Podjęta została decyzja o nowej możliwości finansowania projektów technologii CCS, która polega na wyłapywaniu i magazynowaniu CO2.

Na poznańskim szczycie padły też deklaracje niektórych krajów rozwijających się i rozwiniętych dotyczące redukcji emisji CO2. Norwegia ogłosiła, że do roku 2020 zredukuje swoją emisję krajową o 30 proc. Również Japonia ogłosiła swój długookresowy cel redukcji - 50 proc. do roku 2050.

Sukces konferencji: konferencja

Sukcesem szczytu - według Nowickiego - było zorganizowanie w Polsce tak dużej międzynarodowej konferencji o światowym znaczeniu. - Przez cały czas trwania konferencji słyszeliśmy opinie, że pod względem logistycznym jest ona zorganizowana perfekcyjnie. Polska przeżyła coś na skalę światową i cieszmy się, że jesteśmy Polakami - powiedział minister.

Wydarzeniem szczytu klimatycznego była deklaracja Senatora Johna Kerry’ego złożona w imieniu Prezydenta Elekta USA, Baracka Obamy. Ogłosił on, że Stany Zjednoczone będą liderem w walce z globalnym ociepleniem. W imieniu nowego amerykańskiego prezydenta elekta, przedstawił plan działań zmierzających do ograniczenia emisji CO2 o 80 proc. do 2050.

W poznańskim szczycie, jak wynika z informacji Sekretariatu UNFCCC, wzięło udział ponad 12 tysięcy uczestników. Do ich dyspozycji oddano 42 000 m2 powierzchni konferencyjnej na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu