Ważne wydarzenia

"Naród nie powinien być zakładnikiem człowieka, który trzyma się władzy" 4.09.2020

- Żądania obywateli są następujące i proste: natychmiastowe zakończenie przemocy i gróźb wystosowywanych przez rząd, uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, a także sprawiedliwe i wolne wybory. Jest tylko jedna przeszkoda dla realizacji tych oczekiwań. Tą przeszkodą jest pan Łukaszenka - ogłosiła Swiatłana Cichanouska w czasie wystąpienia na nieformalnej sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jak tłumaczyła "Łukaszenka desperacko trzyma się władzy i odmawia słuchania swoich obywateli, a także własnych urzędników państwowych". - Naród nie powinien i nie może być zakładnikiem jednego człowieka, który trzyma się władzy. Nie będzie. Białorusini obudzili się. Punkt braku powrotu został już przekroczony - dodawała. Przypomniała również, że protesty na Białorusi wybuchły po "cynicznych próbach prezydenta Alaksandra Łukaszenki, by ukraść głosy wyborców". Zaapelowała też o wysłanie na Białoruś misji obserwacyjnej ONZ.

Kolejne wydania