Rozmowa Piaseckiego

Jerzy Grubba

We wtorek wznowione ma zostać Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Jego celem jest wyłonienie pięciu kandydatów, spośród których prezydent wybierze następcę Małgorzaty Gersdorf. Dotychczasowe wielogodzinne dwudniowe obrady prowadzone przez pełniącego obowiązki I Prezesa Sądu Najwyższego Kamila Zaradkiewicza zakończyły się patem. W „Rozmowie Piaseckiego” sędzia SN Jerzy Grubba mówił, na czym polega spór oraz przedstawiał możliwe jego rozwiązania.