Opinie i wydarzenia

Sejm: Solidarni z Białorusią

Sejm przyjął przez aklamację uchwałę w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach prezydenckich z 9 sierpnia. "Z całą mocą" potępia w niej "stosowanie przez władzę Alaksandra Łukaszenki brutalnej przemocy i masowych represji wobec społeczeństwa białoruskiego oraz sfałszowanie wyniku wyborów prezydenckich w Republice Białorusi 9 sierpnia 2020 roku". Zwraca się także do polskiego rządu o możliwość szybkiego przyjmowania uchodźców politycznych z Białorusi oraz apeluje do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej o podjęcie zdecydowanych działań.