Opinie i wydarzenia

Premier o zatrzymanych żołnierzach i strefie buforowej przy granicy z Białorusią

Dzisiejsze posiedzenie rządu rozpoczęło się minutą ciszy. Upamiętniliśmy tragiczną śmierć naszego żołnierza. Cała Rada Ministrów była poświęcona sytuacji na granicy i kwestii bezpieczeństwa w Polsce - poinformował premier Donald Tusk. Wskazał, że podczas posiedzenia została podjęta uchwała, której konsekwencją jest rozporządzenie o utworzeniu strefy buforowej przy granicy z Białorusią. - Chodzi o to, aby utrudnić przemyt nielegalnych migrantów przez granicę z Białorusią i zbudować lepsze warunki dla służb granicznych, Straży Granicznej, wojskowych i policji. To zawsze budzi negatywne konsekwencje dla mieszkańców - wyjaśnił. Zaznaczył przy tym, że rząd planuje pomoc dla mieszkańców strefy przygranicznej. - W związku z zarzutami wobec żołnierzy o nieuprawnione użycie broni - wszystkie opinie, jakie się pojawiły, że sytuacja z marca, a więc zatrzymanie żołnierzy, a sytuacja nie sparaliżowała ani SG, ani wojska, jeśli chodzi wypełnianie misji na granicy. Wręcz przeciwnie - kontynuował Tusk. Wyjaśnił, że tylko w maju ponad 700 razy użyto broni palnej w celach ostrzegawczych  i "są tylko nieliczne sytuacje, kiedy powstają wątpliwości, czy nie przekroczono reguł postępowania".