Czarno na białym

Pieniądze za nic

Tą fundacją nie kierowały osoby, które formalnie były wykazane jako jej kierownictwo - mówi reporterowi "Czarno na białym" inspektor Najwyższej Izby Kontroli. Jednocześnie dostęp do konta fundacji miała osoba z fundacją niezwiązana. To ważne, bo Fundacji Ex Bono - a o niej tu mowa - państwowy Fundusz Sprawiedliwości, w czasach, gdy jego dysponentem był Zbigniew Ziobro, przyznał dofinansowania w łącznej wysokości dziewięciu milionów złotych. Były to publiczne pieniądze przeznaczone na pomoc ofiarom przestępstw i na przeciwdziałanie przestępczości. Jednak fundacja ta, jak stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli, nie była przygotowana do tego rodzaju działań - ani organizacyjnie, ani merytorycznie. Artur Warcholiński dotarł do osób, które zarejestrowano jako władze Ex Bono. Ich relacje o działalności fundacji oraz inne ustalenia autora wskazują na drogi, które łączą Ex Bono z kiedyś Solidarną, a dziś Suwerenną Polską.