Czarno na białym

Oblicza Adama Glapińskiego

Drożyzna i wynikający z niej spadek wartości pieniądza - to obecnie jedna z największych trosk Polaków. Za wartość pieniądza odpowiada Narodowy Bank Polski. Tak stanowi Konstytucja RP. Na czele Narodowego Banku Polskiego stoi prezes. Od pięciu lat jest nim Adam Glapiński. Od roku prezentuje urzędowy optymizm w kwestii stanu polskiej gospodarki i finansów publicznych. Nawet wtedy, gdy inflacja zaczęła przekraczać progi ostrożnościowe, a ostatnio jest trzy razy wyższa niż poziom założony w budżecie państwa. Kim jest Adam Glapiński? Skąd wziął się w życiu publicznym? Jak wywiązuje się z obowiązków prezesa banku centralnego? Tropem tych pytań ruszył reporter "Czarno na białym" Łukasz Karusta.