TVN24 Biznes | Z kraju

Jak dostać postojowe, jeśli ma się umowę cywilnoprawną

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
kris
Źródło:
TVN24 Biznes
Czy dofinansowanie na prowadzenie działalność jest jednorazowe i czy jednocześnie mogę ubiegać się o świadczenie postojowe?
TVN24Czy dofinansowanie na prowadzenie działalność jest jednorazowe i czy jednocześnie mogę ubiegać się o świadczenie postojowe?

Osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, które straciły z powodu pandemii COVID-19 sporą część lub cały przychód, mogą ubiegać się świadczenie postojowe. Kto może je otrzymać, ile wynosi i na jakich zasadach jest przyznawane? Wyjaśniamy.

Dla kogo postojowe?

Jak informuje na swojej stronie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o świadczenie postojowe mogą się starać osób wykonujące umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, umowę o dzieło).

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać postojowe?

Postojowe dotyczy umów cywilnoprawnych, które zostały zawarte przed 1 kwietnia 2020 r.

W przypadku, gdy suma przychodów z umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Przychód z umowy uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS (w pierwszym kwartale 2020 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5367,68 zł, zatem 300 proc. wynosi 16 103,04 zł).

Nie można mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Ponadto trzeba mieszkać na terytorium Polski i być obywatelem RP lub mieć prawo czasowe lub stałego pobytu na terytorium RP.

Nie można wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Warunki otrzymania postojowego po raz kolejny

Trzeba złożyć oświadczenie, w którym należy wykazać, że sytuacja materialna opisana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Ile wynosi postojowe?

ZUS wyjaśnia, że otrzymane środki finansowe mają zrekompensować utratę przychodów. Choć co do zasady świadczenie postojowe wynosi 2080 zł.

"Jeśli jednak suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów" - czytamy na stronie ZUS.

Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie trzy razy. Kolejny raz zostanie przyznane najwcześniej niż w kolejnym miesiącu po wypłacie wcześniej przyznanego postojowego. Wsparcie wpłacane jest na rachunek bankowy.

Do ZUS-u wpływa coraz więcej wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej

Jak złożyć wniosek o postojowe?

By otrzymać świadczenie postojowe zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek RSP-C.

WZÓR WNIOSKU RSP-C

Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać oświadczenia, że osoba na umowie nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o kwocie przychodów z innych umów. W przypadku zawarcia więcej niż 1 umowy cywilnoprawnej, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.

Wniosek o świadczenie postojowe może być złożony do ZUS najpóźniej po 3 miesiącach od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii. Wniosek można przekazać drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub przez PUE ZUS za pośrednictwem strony rządowej, pocztą albo osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS). Do wniosku należy dołączyć kopię umowy cywilnoprawnej.

Otrzymanie kolejnego świadczenia postojowego wiąże się ze złożeniem nowego wniosku. Jak informuje ZUS, wniosek będzie dostępny w maju 2020 r., ponieważ o świadczenie można się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata  świadczenia.

Jak kontaktuje się ZUS w sprawie postojowego?

W przypadku wątpliwości dotyczących wniosku, Zakład skontaktuje się e-mailem lub telefonicznie.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to świadczenie postojowe trafi po prostu na konto.

Decyzja odmowna w sprawie świadczenia postojowego znajdzie się na PUE ZUS lub zostanie przesłana pocztą.

Czy możesz się odwołać od decyzji w sprawie postojowego?

W przypadku odmownej decyzji w sprawie postojowego można odwołać się do sądu za pośrednictwem ZUS. Odwołanie trzeba złożyć pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

"Prowadzę jednoosobową firmę, skorzystałam ze zwolnienia ZUS i postojowego. Czy przysługuje mi także dofinansowanie z Urzędu Pracy?"
"Prowadzę jednoosobową firmę, skorzystałam ze zwolnienia ZUS i postojowego. Czy przysługuje mi także dofinansowanie z Urzędu Pracy?"TVN24

Autor:kris

Źródło: TVN24 Biznes

Raporty:
Pozostałe wiadomości