Z kraju

Karta EKUZ. Jak ją wyrobić?

Z kraju

Jak nowe technologie służą zdrowiu?
Jak nowe technologie służą zdrowiu?tvn24bis
wideo 2/5

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - warto o niej pamiętać wybierając się na wakacje za granicę. Przyda się też osobom, które zamierzają pracować lub uczyć się poza Polską. Tłumaczymy, jak ją uzyskać.

EKUZ - kto może otrzymać kartę?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana jest osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz osobom nieubezpieczonym, które mają prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce na podstawie przepisów krajowych.

Co daje EKUZ?

Karta EKUZ potwierdza prawo ubezpieczonych do korzystania z opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA - Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Lichtenstein).

Oznacza to, że posiadacze karty EKUZ będą leczeni w sytuacjach niezbędnych z medycznego punktu widzenia na takich samych zasadach, jak w Polsce.

Jeśli masz EKUZ to musisz też wiedzieć, że nie wszystkie usługi medyczne krajach UE/EFTA będą bezpłatne. Przed wizytą u lekarza za granicą dobrze upewnić się, czy trzeba będzie zapłaci za usługę, której akurat będziemy potrzebować.

Na jakich zasadach można skorzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach objętych EKUZ? SPRAWDŹ TUTAJ >

Jak złożyć wniosek o EKUZ?

Wniosek można złożyć osobiście w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ lub wysłać e-mailem, faksem, pocztą albo za pośrednictwem ePUAP do właściwego ze względu na miejsca zamieszkania oddziału wojewódzkiego. EKUZ jest wydawana za darmo i każdy członek rodziny dostaję odrębną kartę.

Złożenie wniosku o EKUZ w oddziale NFZ

Wypełnij wniosek o wydanie EKUZ. Są dwa rodzaje wniosków:

1. W związku z pobytem czasowym - chodzi o wyjazd turystyczny lub naukowy.

WNIOSEK O EKUZ W ZW. Z POBYTEM CZASOWYM >

2. Związany z pracą - obejmuje osoby, które będą szukały pracy, są oddelegowane do pracy, wyjeżdżają w celach dyplomatycznych.

WNIOSEK O EKUZ W ZWIĄZKU Z PRACĄ >

Należy pamiętać, by wypełnione wnioski podpisać. Jeśli składa go za ciebie osoba, którą upoważnisz - wtedy potrzebny jest jej podpis.

Wnioski można również wypełnić online na stronie NFZ - po wypełnieniu wydrukować i podpisać (w zw. z pobytem czasowym oraz w zw. z pracą).

Ważne jest, by do wniosku dołączyć potrzebne dokumenty.

Co jest potrzebne oprócz wniosku?

1. Uczniowie lub studenci muszą przygotować skan legitymacji szkolnej lub studenckiej. W przypadku nieważnej legitymacji można dołączyć skan zaświadczenia potwierdzającego, że dana osoba się uczy. Takie zaświadczenie jest ważne maksymalnie 90 dni od daty wystawienia.

2. Jeśli wyjazd jest związany z pracą, trzeba dołączyć skan dokumentu A1 z ZUS. Potwierdza on, które państwo ma pokryć koszty leczenia.

2. Osoby bezrobotne wyjeżdżające w poszukiwaniu pracy muszą dołączyć skan dokumentu U2 z urzędu pracy.

Gdzie złożyć wniosek o EKUZ?

Wypełniony i podpisany wniosek można:

1. Zeskanować i wysłać mailem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ lub jednej z delegatur NFZ.

2. Wysłać pocztą lub faksem do właściwego oddziału lub jednej z delegatur NFZ.

3. Wysłać do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.

4. Złożyć osobiście w dowolnym oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.

Jak można odebrać EKUZ?

Kartę można odebrać:

1. Osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ.

2. Na poczcie - wtedy w punkcie wniosku "Sposób odbioru karty" należy zaznaczyć pole: "Przesłać pocztą na adres".

3. Po wypełnieniu stosownego wniosku EKUZ może odebrać osoba upoważniona.

Jak długo ważna jest EKUZ?

Przez 5 lat - dla emerytów, osób, które nie ukończyły 18. roku życia oraz nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne.

Przez 3 lata - dla zatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą oraz pobierających świadczenia przedemerytalne.

Przez 1,5 roku - dla pobierających rentę, dla tych powyżej 18. roku życia zgłoszonych jako członek rodziny, dla studentów zgłoszonych przez uczelnię.

Przez pół roku - m.in. dla nieubezpieczonych Polek mieszkających w Polsce w okresie ciąży i porodu.

Dwa miesiące - m.in. dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Jak długo trzeba czekać na EKUZ?

W przypadku wniosków złożonych przez internet, faksem lub ePUAP na kartę czeka się 3-5 dni roboczych od wysłania wniosku. Osoby, które chcą otrzymać EKUZ pocztą muszą jeszcze doliczyć czas przesyłki.

W przypadku osób, które udadzą się do NFZ z kompletem dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego ubezpieczenia zdrowotnego - kartę otrzymają od razu.

Prawo do świadczeń zdrowotnych

Przypomnijmy, że NFZ ponosi koszty związane z udzieleniem świadczeń zdrowotnych osobom, którym wydał EKUZ. W przypadku posługiwania się dokumentem przez osobę, która utraciła prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, jako postępowanie nieuprawnione będzie skutkować dochodzeniem przez NFZ zwrotu wydatków.

Tak wygląda karta EKUZ:

Autor: kris / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości