Tak jest

Wojciech Bartczak, Przemysław Staroń, dr n. med. Tomasz Anyszek, dr inż. Arkadiusz Chełstowski, Łukasz Mężyk, Wojciech Czuchnowski

W programie "Tak jest" o obostrzeniach w żółtych i czerwonych strefach, a w szczególności o nauczaniu hybrydowym w szkołach ponadpodstawowych i wyższych w strefach żółtych i nauce zdalnej w strefach czerwonych rozmawiali Wojciech Bartczak, wicedyrektor XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie i Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018, autor książki "Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak radzić sobie z życiem". W drugiej części programu o sytuacji epidemicznej w kraju, stanie szpitali i pracy sanepidu mówili doktor nauk medycznych Tomasz Anyszek, specjalista z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i doktor inżynier Arkadiusz Chełstowski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim. O sprawie zatrzymania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne mecenasa Romana Giertycha i przeszukaniach w jego domu oraz zasłabnięciu adwokata, Andrzej Morozowski rozmawiał z Mikołajem Pietrzakiem, dziekanem Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Sprawę tę komentowali również publicyści Wojciech Czuchnowski ("Gazeta Wyborcza") i Łukasz Mężyk (300polityka.pl).