Opinie i wydarzenia

Nagroda Literacka Nike 2019

Mariusz Szczygieł otrzymał Literacką Nagrodę Nike za książkę "Nie ma", która jest zbiorem opowieści reporterskich o ludziach, którzy musieli uporać się z różnego rodzaju pustką w życiu. Bohaterami historii są m.in. albański malarz, polskie siostry bliźniaczki, ukraiński żołnierz, czeska poetka i izraelska pisarka. - Reportaż egzystencjalny – tak nazwał w laudacji dzieło Szczygła przewodniczący jury Marek Zaleski podczas niedzielnej gali nagrody w Bibliotece UW.

06.10.2019
Długość: 60 min