Opinie i wydarzenia

O nowych zasadach kwarantanny i izolacji

Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, a także rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach. o szczegółach rozporządzenia mówił rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.