Opinie i wydarzenia

"Panie prezydencie, nie zna pan swojego projektu"

Federacja Rosyjska używa hybrydowej agresji i wojny jako narzędzia uprawiania polityki - mówił szef BBN Jacek Siewiera, prezentując prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Wskazał, że projekt przewiduje m.in. włączenie marszałków Sejmu i Senatu, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz inne organy, jak i prezesa Rady Ministrów w system obrony państwa. - Ustawa wprowadza uregulowania tam, gdzie konieczne jest reagowanie w ciągu kilku minut od momentu wystąpienia zagrożenia - kontynuował. Szef BBN wyjaśnił także, że na potrzebę głębokiej reformy systemu dowodzenia i kierowania, ustawa odpowiada założeniem połączenie dowództwa polskiej armii. - W imieniu prezydenta RP apeluje, aby te zmiany przyjęły formę ustawy strategicznej, nadającej nową formę sił zbrojnych - dodał. - Mam wrażenie, że u podstaw tego projektu emocje również miały niezwykłą rolę - ocenił Paweł Suski (KO). Jego zdaniem prezydent i jego współpracownicy twierdzą, że ustawa zawiera regulacje dotyczące używania broni przez żołnierzy. - Panie prezydencie, nie zna pan swojego projektu - skomentował Suski. - Pana projekt nie zawiera takich regulacji - dodał. Piotr Strach (Trzecia Droga-PSL) zauważył, że ustawa zwiększa kompetencje prezydenta, kosztem ministra obrony narodowej. Paulina Matysiak (Lewica) podała, że Lewica pozytywnie ocenia włączenie marszałków Sejmu i Senatu w system kierowania państwa.

12.06.2024
Długość: 182 min