Opinie i wydarzenia

NIK o dyskryminowaniu Warszawy w czasie pandemii. Stolica "straciła niemal 800 mln zł"

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła dwie kontrole - pod kątem wsparcia finansowego samorządów przez państwo w okresie reform podatkowych i odbudowy gospodarki po epidemii COVID-19, a także pod kątem prawidłowość zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego finansowania zadań publicznych. Prezes NIK Marian Banaś podczas konferencji poinformował, że "wyniki potwierdziły, że ze względu na zwiększony zakres zadań własnych nałożonych na samorządy przez władze centralne oraz dynamiczny wzrost kosztów bieżących, znacząca część samorządów nie tylko doświadczyła zahamowania dynamiki dochodów, ale także doświadczyła finansowej zapaści". - Dlaczego w 2023 roku na skutek zmian podatkowych niemal 58 procent wszystkich jednostek samorządów, zmuszona była zaplanować deficyt operacyjny? Dlaczego Warszawa była dyskryminowana, wręcz omijana przy podziale środków dla samorządów? Dlaczego w kancelarii ówczesnego Prezesa Rady Ministrów opracowano mechanizm, aby część dochodów utraciła tylko Warszawa, która w latach 2020-2023 z tego tytułu straciła niemal 800 milionów złotych? - postawił pytania Banaś.