Opinie i wydarzenia

Gliński: nie ma i nie może być dzisiaj przyzwolenia na antysemityzm

19 kwietnia 2023 roku przypada 80. rocznica powstania w getcie warszawskim. - Nie ma i nie może być dzisiaj przyzwolenia na antysemityzm – oświadczył minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w Brukseli na otwarciu wystawy "Miasto Żywych/Miasto umarłych". Wicepremier podkreślił, że we współczesnej Polsce "nie zdarzają się fizyczne napaści na członków społeczności żydowskich". - Nie ma i nie może być dziś miejsca dla żadnych przejawów rasizmu czy antysemityzmu. Nie może też być przyzwolenia na antysemityzm, w różnych formach. W Polsce przestępstwa na tle nienawiści etnicznej ścigane są przez państwo z urzędu. Mają one zresztą, na szczęście, charakter incydentalny. Nie zdarzają się fizyczne napaści na członków społeczności żydowskiej. My notujemy ok. 150 incydentów antysemickich w Polsce rocznie, w Niemczech te liczby są 15-krotnie wyższe - wskazał.