Opinie i wydarzenia

Marcin Choiński: musimy akceptować porażki

Kiedy rozmawiałem z jednym z członków zarządu o niepowodzeniach, on się zgodził, że musimy akceptować porażki. To musi być obecne w kulturze firmy, żeby umożliwiać innowacje - mówił na konferencji technologicznej Masters&Robots Marcin Choiński, szef działu Data&AI w TVN Warner Bros. Discovery i moderator panelu. Zwrócił jednak uwagę, że porażka nie powinna dotyczyć wszystkich pierwszych prób, które podejmujemy. Podkreślił, mamy mnóstwo dynamiki geopolitycznej, która otacza biznes i może pomagać innowacji oraz wprowadzaniu nowych technologii z różnych perspektyw. Jarosław Sokolnicki, ekspert ds. transformacji branży Retail & Consumer Goods, stwierdził, że "technologia to młotek, którego możemy użyć w dobrym celu w biznesie, ale też do złych celów". Zwrócił uwagę, że nie ma nic złego w tym, że ponosimy porażkę. - Każda organizacja, która chce się rozwijać, powinna zdecydować się na zastosowanie jakiejś wschodzącej technologii i ją wdrożyć - powiedział, zaznaczając, że "najprawdopodobniej za pierwszym razem skończy się porażką, ale to jest kluczowa lekcja". Laetitia Garriott de Cayeux, dyrektorka generalna Global Space Ventures, podkreśliła, że "ktoś, kto nie odnosi porażek, ten nic nie robi i będą się one pojawiać, jeżeli zaczniemy nad czymś pracować". Zwróciła również uwagę, że jeśli budujemy biznes, to nie powinniśmy zaczynać od miejsca, gdzie technologie są jeszcze niedojrzałe. - Innowacja, ale na podstawie istniejących technologii, które pozwalają nam zaistnieć w biznesie, to jest chyba najlepszy punkt początkowy - powiedziała. Leesa Soulodre dodała, że "ludzie chcą mieć jakiś cel i kiedy stworzymy im bezpieczną psychologicznie ścieżkę, żeby mogli do tego celu dążyć i go wyrażać, to pomaga im pokonać naturalne zagrożenia i oczekiwania, które są tworzone przez społeczeństwo".