Opinie i wydarzenia

Orzeczenie sądu w sprawie Kazimierza Kujdy

Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił we wtorek orzeczenie w sprawie postępowania lustracyjnego Kazimierza Kujdy. Ogłoszono, że złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie. Powoduje to między innymi utratę wybieralności Kujdy w wyborach samorządowych, parlamentarnych oraz europejskich. Informację o tym, że Kujda złożył fałszywe oświadczenie lustracyjne przekazało w lutym 2021 roku Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej.

14.06.2022
Długość: 22 min